Събития с лица свързани с компанията БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ (ЕИК: 200773223)
Events with persons connected to the company BLEK SIY KONSULT (ID: 200773223)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200773223)
Към 2020-02-18 17:18:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:18:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-11-13 16:33:14Владимир Иванов Белинов
Vladimir Ivanov Belinov
Liquidator
2012-07-10 10:52:31БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ЛАМБО ПАСКОВ 30
2012-07-10 10:52:31ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
GEORGI NIKOLOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-07-10 10:52:31ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
GEORGI NIKOLOV TODOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-10 10:52:31ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
TODOR KONSTANTINOV GOGOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
2012-07-10 10:52:31ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
GEORGI NIKOLOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
2011-02-02 17:17:11БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Д-р Железкова 9
2011-02-02 17:17:11БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ФЕЛИКС КАНИЦ 32
2011-02-02 17:17:11БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ИЗКУПУВАНЕ И ЗАГОТОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ, СЧЕТОВОДНИ, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, РЕКЛАМА.
2011-02-02 17:17:11ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
TODOR KONSTANTINOV GOGOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-02 17:17:11ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
TODOR KONSTANTINOV GOGOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-02 17:17:11МАЯ АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
MAYA ANDREEVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
2011-02-02 17:17:11ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГОГОВ
TODOR KONSTANTINOV GOGOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАЯ АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
2009-07-06 16:38:47БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ
BLEK SIY KONSULT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-07-06 16:38:47БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ТОПРА ХИСАР 22
2009-07-06 16:38:47БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ФЕЛИКС КАНИЦ 32
2009-07-06 16:38:47БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия на едро и дребно, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/, изкупуване и заготовка на селскостопанска продукция и промишленост, счетоводни, консултантска, комисионна, спедиционна и складова дейност, строителство, строително-монтажна и ремонтна дейност, търговия с търговски марки и промишлени образци, софтуерни продукти, маркетинг, инженеринг, реклама.
2009-07-06 16:38:47ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛИКОВ
DANAIL VESELINOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-06 16:38:47МАЯ АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
MAYA ANDREEVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ BLEK SIY KONSULT (ЕИК: 200773223)
Check other registries about the company БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ BLEK SIY KONSULT (ID: 200773223)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More