Събития с лица свързани с компанията СТАВЕН (ЕИК: 200780812)
Events with persons connected to the company STAVEN (ID: 200780812)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200780812)
Към 2020-02-29 03:00:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:00:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-07-01 17:29:02СТАВЕН
STAVEN
LegalForm
Акционерно дружество
2009-07-01 17:29:02СТАВЕН АД
STAVEN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 16
2009-07-01 17:29:02СТАВЕН АД
STAVEN AD
SubjectOfActivity
Производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, за които не се изисква издаване на лицензия, съобразно чл.39, ал.4, т.1 от Закона за енергетиката, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност на едро и дребно с всички видове стоки, незабранени от законодателството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и лизингови сделки, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
2009-07-01 17:29:02СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
STAYKO IVANOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-01 17:29:02СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
STAYKO IVANOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-01 17:29:02ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
VENELIN STOYANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-01 17:29:02ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ
TENCHO LACHEZAROV SHIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-01 17:29:02СТАВЕН
STAVEN
TransformingCompany
2009-07-01 17:29:02СТАВЕН
STAVEN
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата СТАВЕН STAVEN (ЕИК: 200780812)
Check other registries about the company СТАВЕН STAVEN (ID: 200780812)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More