Събития с лица свързани с компанията В.Пауър-II (ЕИК: 200800058)
Events with persons connected to the company V.Pauar-II (ID: 200800058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200800058)
Към 2020-01-29 17:13:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:13:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-17 13:52:35В.Пауър-ІІ ЕООД
V.Pauar-ІІ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски ливади-запад ул. Бяло Поле-1 12
2011-11-17 13:52:35В.Пауър-ІІ ЕООД
V.Pauar-ІІ EOOD
SeatForCorrespondence
2011-11-17 13:52:35Стоян Стоянов Стоянов
Stoyan Stoyanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-23 00:42:03Манфред Ман-Цун Лоонг
Manfred Man-TSun Loong
САЩManager
2011-07-23 00:42:03Сонг Уанг
Song Uang
КИТАЙManager
2011-07-23 00:42:03М. В. Уинд Пауър ООД
M. V. Uind Pauar OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-15 17:59:38В.Пауър-II
V.Pauar-II
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-07-15 17:59:38Джонатан Ман
Dzhonatan Man
САЩManager
2011-07-15 17:59:38М. В. Уинд Пауър
M. V. Uind Pauar
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-15 17:59:38Еленка Стоянова Стоянова
Elenka Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: М.В. Уинд Пауър
2011-07-15 17:59:38М.В. Уинд Пауър
M.V. Uind Pauar
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Еленка Стоянова Стоянова
2011-07-15 17:59:38Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: М.В. Уинд Пауър
2011-07-15 17:59:38М.В. Уинд Пауър
M.V. Uind Pauar
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Даниела Николова Войнова
2011-01-14 14:33:50В.Пауър-II
V.Pauar-II
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-01-14 14:33:50ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВОЙНОВА
DANIELA NIKOLOVA VOYNOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-14 14:33:50ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ELENKA STOYANOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-14 14:33:50РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
RENERDZHETIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-01-14 14:33:50РЕНЕРДЖЕТИКС
RENERDZHETIKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВОЙНОВА
2011-01-14 14:33:50ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВОЙНОВА
DANIELA NIKOLOVA VOYNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: РЕНЕРДЖЕТИКС
2011-01-14 14:33:50РЕНЕРДЖЕТИКС
RENERDZHETIKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
2011-01-14 14:33:50ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ELENKA STOYANOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: РЕНЕРДЖЕТИКС
2010-01-29 15:16:50В.Пауър-II
V.Pauar-II
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-01-29 15:16:50В.Пауър-II ЕООД
V.Pauar-II EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. АДРИАНА БУДЕВСКА 8
2010-01-29 15:16:50ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА КОЧЕВА
DESISLAVA BLAGOEVA KOCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-29 15:16:50РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
RENERDZHETIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-01-29 15:16:50ДЖОНАТАН МАН
DZHONATAN MAN
САЩShareTransfer
3200 Sell to: РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
2010-01-29 15:16:50РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
RENERDZHETIKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3200 Buy from: ДЖОНАТАН МАН
2010-01-29 15:16:50ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
GEORGI IVANOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
2010-01-29 15:16:50РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
RENERDZHETIKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
2010-01-29 15:16:50СПАС ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
SPAS VESELINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
2010-01-29 15:16:50РЕНЕРДЖЕТИКС ЕООД
RENERDZHETIKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: СПАС ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
2009-07-28 23:55:29В.Пауър-II
V.Pauar-II
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-07-28 23:55:29В.Пауър-II ООД
V.Pauar-II OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 81А В
2009-07-28 23:55:29В.Пауър-II ООД
V.Pauar-II OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 81А В
2009-07-28 23:55:29В.Пауър-II ООД
V.Pauar-II OOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, изграждане, поддържане и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2009-07-28 23:55:29Георги Иванов Александров
Georgi Ivanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-28 23:55:29Спас Веселинов Иванов
Spas Veselinov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-28 23:55:29Джонатан Ман
Dzhonatan Man
САЩManager
2009-07-28 23:55:29Георги Иванов Александров
Georgi Ivanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-28 23:55:29Спас Веселинов Иванов
Spas Veselinov Ivanov
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-28 23:55:29Джонатан Ман
Dzhonatan Man
САЩPartner

Проверки в други регистри за фирмата В.Пауър-II V.Pauar-II (ЕИК: 200800058)
Check other registries about the company В.Пауър-II V.Pauar-II (ID: 200800058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More