Събития с лица свързани с компанията ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200800599)
Events with persons connected to the company GOUST MENIDZHMANT (ID: 200800599)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200800599)
Към 2020-02-29 02:50:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 02:50:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-14 13:23:08ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ
GOUST MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-14 13:23:08ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
GOUST MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 УЛ. КЕСТЕНОВА ГОРА 24
2010-10-14 13:23:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-14 13:23:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-14 13:23:08ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2010-10-14 13:23:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
2010-10-14 13:23:08СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ
STEFAN KONSTANTINOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2010-10-14 13:23:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ
2010-10-14 13:23:08ТИХОМИР ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
TIHOMIR DIMITROV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2010-10-14 13:23:08ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ТИХОМИР ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
2009-11-02 14:03:35ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
GOUST MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 КОСТЕНСКИ ВОДОПАД 47 А
2009-11-02 14:03:35ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-02 14:03:35ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-02 14:03:35ПЕТЪР ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
PETAR ILIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
2009-11-02 14:03:35ДИНКО ГОСПОДИНОВ ЧАФУДОВ
DINKO GOSPODINOV CHAFUDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ПЕТЪР ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
2009-07-29 12:03:12ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ
GOUST MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-07-29 12:03:12ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
GOUST MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ЕЛОВИЦА 48 А
2009-07-29 12:03:12ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
GOUST MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВНОС, ИЗНОС, НОУ-ХАУ, ОТДАВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ И НЕ ЖИЛИЩНИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МАРКЕТИНГ, ТУРИСТИЧЕСКА, СТРОИТЕЛНА, ТРАНСПОРТНА, ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-07-29 12:03:12ПЕТЪР ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
PETAR ILIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-29 12:03:12ПЕТЪР ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
PETAR ILIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-29 12:03:12ТИХОМИР ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
TIHOMIR DIMITROV SEMERDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-29 12:03:12СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ
STEFAN KONSTANTINOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ GOUST MENIDZHMANT (ЕИК: 200800599)
Check other registries about the company ГОУСТ МЕНИДЖМЪНТ GOUST MENIDZHMANT (ID: 200800599)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More