Събития с лица свързани с компанията СЕВТ КОНСУЛТ (ЕИК: 200823943)
Events with persons connected to the company SEVT KONSULT (ID: 200823943)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200823943)
Към 2020-06-04 21:02:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:02:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-04-17 18:03:48СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-17 18:03:48ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-17 18:03:48СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 18:03:48ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 18:03:48СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 18:03:48РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
RADOSTINA GEORGIEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 18:03:48ИВАН ЦОЧЕВ ИВАНОВ
IVAN TSOCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-17 18:03:48ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ
HRISTO TSVETANOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
2012-04-17 18:03:48СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ
2012-04-17 18:03:48ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ
HRISTO TSVETANOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
2012-04-17 18:03:48РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
RADOSTINA GEORGIEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ
2012-04-17 18:03:48СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Sell to: СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
2012-04-17 18:03:48СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Buy from: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2012-04-17 18:03:48СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ИВАН ЦОЧЕВ ИВАНОВ
2012-04-17 18:03:48ИВАН ЦОЧЕВ ИВАНОВ
IVAN TSOCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2012-04-17 18:03:48СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
2012-04-17 18:03:48ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2011-12-05 11:53:39СЕВТ КОНСУЛТ ООД
SEVT KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Иван Вазов 3
2011-12-05 11:53:39СЕВТ КОНСУЛТ ООД
SEVT KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Иван Вазов 3
2011-12-05 11:53:39СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-05 11:53:39СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-05 11:53:39СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2011-12-05 11:53:39СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
2011-12-05 11:53:39ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2011-12-05 11:53:39СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
STEFAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
2009-08-19 14:07:20СЕВТ КОНСУЛТ
SEVT KONSULT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-08-19 14:07:20СЕВТ КОНСУЛТ ООД
SEVT KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. РОЗОВА ДОЛИНА 7 Г
2009-08-19 14:07:20СЕВТ КОНСУЛТ ООД
SEVT KONSULT OOD
SubjectOfActivity
Търговия – вътрешна, външна и международна; транспорт; строителство; инженерингови услуги; консултантска дейност; комисионни и спедиционни сделки; складови сделки, както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а там, където се изисква лиценз - след издаването на такъв.
2009-08-19 14:07:20ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-19 14:07:20СУНАЙ РЕДЖЕП ХАДЖЪ
SUNAY REDZHEP HADZHA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-19 14:07:20ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ ТРОШАНОВ
HRISTOMIR NIKOLAEV TROSHANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-19 14:07:20ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ
HRISTO TSVETANOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СЕВТ КОНСУЛТ SEVT KONSULT (ЕИК: 200823943)
Check other registries about the company СЕВТ КОНСУЛТ SEVT KONSULT (ID: 200823943)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More