Събития с лица свързани с компанията БЕНТ ОИЛ (ЕИК: 200852966)
Events with persons connected to the company BENT OIL (ID: 200852966)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200852966)
Към 2020-02-18 17:04:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:04:24 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 520 обществени поръчки за 293 196 803,55 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-09 16:09:50БЕНТ ОЙЛ АД
BENT OYL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 улица Шар планина 35
2017-06-09 16:09:50БЕНТ ОЙЛ
BENT OYL
Successor703
2013-02-21 10:42:14ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДЕВ
DIMITAR IVANOV RADEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-02-21 10:42:14БИСЕР ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ
BISER GEORGIEV EVSTATIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-21 10:42:14ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДЕВ
DIMITAR IVANOV RADEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-10 12:21:30БЕНТ ОИЛ АД
BENT OIL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.БЪЛГАРИЯ 49
2010-06-10 12:21:30БЕНТ ОИЛ АД
BENT OIL AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ИЛИ ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И НЕГОВИ ПРОИЗВОДНИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ,С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН.
2009-12-04 15:27:54БЕНТ ОИЛ
BENT OIL
LegalForm
Акционерно дружество
2009-12-04 15:27:54ДИЙНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД
DIYNARI INTERNESHANAL LIMITID
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)SoleCapitalOwner
2009-08-31 16:14:22БЕНТ ОИЛ
BENT OIL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-08-31 16:14:22БЕНТ ОИЛ ЕАД
BENT OIL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул.БЪЛГАРИЯ 49
2009-08-31 16:14:22БЕНТ ОИЛ ЕАД
BENT OIL EAD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ИЛИ ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И НЕГОВИ ПРОИЗВОДНИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ,С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН.
2009-08-31 16:14:22ДИЙНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД
DIYNARI INTERNESHANAL LIMITID
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)Representative
2009-08-31 16:14:22ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ
VALENTIN HRISTOV VALKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-31 16:14:22ДИЙНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД
DIYNARI INTERNESHANAL LIMITID
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)Director
2009-08-31 16:14:22ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА
TSVETELINA STOYANOVA VELKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-31 16:14:22АНАТОЛИ СЛАВОВ АСЕНОВ
ANATOLI SLAVOV ASENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-31 16:14:22ДИЙНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД
DIYNARI INTERNESHANAL LIMITID
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)SoleCapitalOwner
2009-08-31 16:14:22БЕНТ ОИЛ
BENT OIL
TransformingCompany
2009-08-31 16:14:22БЕНТ ОИЛ
BENT OIL
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата БЕНТ ОИЛ BENT OIL (ЕИК: 200852966)
Check other registries about the company БЕНТ ОИЛ BENT OIL (ID: 200852966)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More