Събития с лица свързани с компанията ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ (ЕИК: 200871169)
Events with persons connected to the company ELEKTRA HOLDING (ID: 200871169)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200871169)
Към 2020-02-17 04:30:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:30:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-03 18:00:21ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ АД
ELEKTRA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 49
2016-06-03 18:00:21ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ АД
ELEKTRA HOLDING AD
SubjectOfActivity
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества. Дружеството може да извършва и всички други дейности, незабранени от закона, при спазване на изискванията за разрешения, лицензии или регистрации
2016-06-03 18:00:21Александра Веселинова Червенякова
Aleksandra Veselinova CHervenyakova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-01 10:00:52ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ
ELEKTRA HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2009-10-01 10:00:52ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ АД
ELEKTRA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНО СЕЛО бул. БЪЛГАРИЯ 58 С
2009-10-01 10:00:52ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ АД
ELEKTRA HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ СЪОРАЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЩИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ВКЛЮЧЕТЕЛНО, НО НЕИЗЧЕРПАТЕЛНО ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ВЯТЪРНИ, ТЕРМО-СОЛАРНИ, ФОТОВОЛТАИЧНИ ИЛИ БИО-МАСА ПРОИЗВОДСТВА. ПРИДОБИВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ПРОДАЖБА НА СЪОРАЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ПОДТОЧКА а) ПО-ГОРЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, КАКТО И УСЛУГИ ПО АНАЛИЗИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЛИ КОНСУЛТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪОРАЖЕНИЯ ОТ ТОЗИ ВИД. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА СЪЩО ТАКА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВО ИЛИ ГРУПИ ОТ ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЯМАТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КОЙТО Е СВЪРЗАН С ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ И ТРАНЗАКЦИИ, И ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ПО ПРЕДМЕТА НА ТЪРГОВСКАТА СИ ДЕЙНОСТ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ОТЧАСТИ, ИНДИРЕКТНО ЧРЕЗ ПРИТЕЖАНИЕТО НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ В ДРУЖЕСТВА СЪС СЪЩИЯ ИЛИ ПОДОБЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ.
2009-10-01 10:00:52ХОСЕ ОСКАР ЛЕЙВА МЕНДЕС
HOSE OSKAR LEYVA MENDES
ИСПАНИЯRepresentative
2009-10-01 10:00:52ХОСЕ ОСКАР ЛЕЙВА МЕНДЕС
HOSE OSKAR LEYVA MENDES
ИСПАНИЯDirector
2009-10-01 10:00:52КАРЛОС КУЕРВО АРАНГО МАРТИНЕЗ
KARLOS KUERVO ARANGO MARTINEZ
ИСПАНИЯDirector
2009-10-01 10:00:52КАМЕЛИЯ ДЕНЧЕВА РУСКОВА
KAMELIYA DENCHEVA RUSKOVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ ELEKTRA HOLDING (ЕИК: 200871169)
Check other registries about the company ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ ELEKTRA HOLDING (ID: 200871169)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More