Събития с лица свързани с компанията АДЛЕР БГ (ЕИК: 200874603)
Events with persons connected to the company ADLER BG (ID: 200874603)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200874603)
Към 2020-02-17 05:10:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:10:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-02 15:10:06АДЛЕР БГ ЕАД
ADLER BG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИСКЪР 14
2015-07-09 11:18:30ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
IVANKA MIHAYLOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-20 14:30:09АДЛЕР БГ
ADLER BG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-08-20 14:30:09МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
MIROSLAV ALEKSANDROV ILIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-20 14:30:09ЧАВДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
CHAVDAR IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-20 14:30:09МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
MIROSLAV ALEKSANDROV ILIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-20 14:30:09ТРАНС НОВЕ ЕООД
TRANS NOVE EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-20 14:30:09ТРАНС НОВЕ
TRANS NOVE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-15 11:09:50Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-15 11:09:50Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-26 17:58:51АДЛЕР БГ АД
ADLER BG AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ПОМОЩНА И СТРАНИЧНА ПОЗВОЛЕНА /СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНА/ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2011-05-26 17:58:51Николай Росенов Кръстев
Nikolay Rosenov Krastev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-26 17:58:51Чавдар Иванов Ангелов
CHavdar Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-26 17:58:51Николай Росенов Кръстев
Nikolay Rosenov Krastev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-06 12:02:28АДЛЕР БГ
ADLER BG
LegalForm
Акционерно дружество
2009-10-06 12:02:28АДЛЕР БГ АД
ADLER BG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 7
2009-10-06 12:02:28АДЛЕР БГ АД
ADLER BG AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ПОМОЩНА И СТРАНИЧНА ПОЗВОЛЕНА /СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНА/ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2009-10-06 12:02:28ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-06 12:02:28ДРАГОМИР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
DRAGOMIR STOYANOV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-06 12:02:28КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-06 12:02:28ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-06 12:02:28ДРАГОМИР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
DRAGOMIR STOYANOV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-06 12:02:28КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата АДЛЕР БГ ADLER BG (ЕИК: 200874603)
Check other registries about the company АДЛЕР БГ ADLER BG (ID: 200874603)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More