Събития с лица свързани с компанията АЛУБИА ТРЕЙД (ЕИК: 200917054)
Events with persons connected to the company ALUBIA TREYD (ID: 200917054)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200917054)
Към 2020-02-19 10:37:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:37:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-03 17:54:40АЛУБИА ТРЕЙД - ПЛАМЕН ИВАНОВ ЕООД
ALUBIA TREYD - PLAMEN IVANOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 Горна баня ул. Острушка 1 - -
2014-09-03 17:54:40Пламен Василев Иванов
Plamen Vasilev Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-03 17:54:40Пламен Василев Иванов
Plamen Vasilev Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-03 17:54:40Лазар Иванов Мушев
Lazar Ivanov Mushev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Пламен Василев Иванов
2014-09-03 17:54:40Пламен Василев Иванов
Plamen Vasilev Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Лазар Иванов Мушев
2011-06-10 15:25:40АЛУБИА ТРЕЙД ЕООД
ALUBIA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ГЕН.ГУРКО 6
2011-06-10 15:25:40ЛАЗАР ИВАНОВ МУШЕВ
LAZAR IVANOV MUSHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-10 15:25:40ЛАЗАР ИВАНОВ МУШЕВ
LAZAR IVANOV MUSHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-10 15:25:40ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
IVAN LAZAROV MUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ЛАЗАР ИВАНОВ МУШЕВ
2011-06-10 15:25:40ЛАЗАР ИВАНОВ МУШЕВ
LAZAR IVANOV MUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
2011-04-06 12:09:29АЛУБИА ТРЕЙД ЕООД
ALUBIA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЙОРДАН НЕНОВ 7
2011-04-06 12:09:29ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
IVAN LAZAROV MUSHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-06 12:09:29ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
IVAN LAZAROV MUSHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-06 12:09:29КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
KALIN LYUBENOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
2011-04-06 12:09:29ИВАН ЛАЗАРОВ МУШЕВ
IVAN LAZAROV MUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
2010-04-01 12:34:43АЛУБИА ТРЕЙД ЕООД
ALUBIA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 3
2010-03-10 14:41:16КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
KALIN LYUBENOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-10 14:41:16КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
KALIN LYUBENOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-10 14:41:16ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА
TEODORA BORISLAVOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
2010-03-10 14:41:16КАЛИН ЛЮБЕНОВ КИРКОВ
KALIN LYUBENOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА
2009-11-09 11:21:26АЛУБИА ТРЕЙД
ALUBIA TREYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-11-09 11:21:26АЛУБИА ТРЕЙД ЕООД
ALUBIA TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 УЛ.ПОП МАТЕЙ 2
2009-11-09 11:21:26АЛУБИА ТРЕЙД ЕООД
ALUBIA TREYD EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ИНВЕСТИЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, КОННСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2009-11-09 11:21:26ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВЪРГУЛЕВА
TEODORA BORISLAVOVA VARGULEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-09 11:21:26ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВЪРГУЛЕВА
TEODORA BORISLAVOVA VARGULEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛУБИА ТРЕЙД ALUBIA TREYD (ЕИК: 200917054)
Check other registries about the company АЛУБИА ТРЕЙД ALUBIA TREYD (ID: 200917054)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More