Събития с лица свързани с компанията ЕКО СОЛАР 2009 (ЕИК: 200925414)
Events with persons connected to the company EKO SOLAR 2009 (ID: 200925414)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200925414)
Към 2020-01-24 11:01:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 11:01:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-05 17:42:53Станислав Горчица
Stanislav Gorchitsa
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2017-04-05 17:42:53Бохуслав Дихтл
Bohuslav Dihtl
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2016-10-11 15:34:10ЛУМЕН Холдинг а.с.
LUMEN Holding a.s.
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2015-02-16 16:57:27Давид Мендлик
David Mendlik
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2014-02-28 16:22:24СОЛАР СИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ с.р.о
SOLAR SISTEMS INTERNESHANAL s.r.o
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2013-08-07 15:44:15ЩРАБАГ
SHTRABAG
AtPawnCreditors
2013-06-25 09:35:15ЕКО СОЛАР 2009 ЕООД
EKO SOLAR 2009 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Орфано 4
2013-06-25 09:35:15Милан Холуб
Milan Holub
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2013-06-25 09:35:15БИОФИН с.р.о.
BIOFIN s.r.o.
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2012-07-26 16:22:43Еко Солар 2009
Eko Solar 2009
DebtorOverSecureClaims
2012-07-26 16:22:43Лумен Енергетички Дивелъпмънт с.р.о.
Lumen Energetichki Divelapmant s.r.o.
AtPawnCreditors
2012-04-04 10:41:00ЕКО СОЛАР 2009
EKO SOLAR 2009
DebtorOverSecureClaims
2012-04-04 10:41:00УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditors
2012-04-04 10:19:27ЕЕТЕК Солар Холдинг С.а.р.л.
EETEK Solar Holding S.a.r.l.
Pledgors
2012-04-04 10:19:27Еко Солар 2009
Eko Solar 2009
SecuredClaimDebtors
2012-04-04 10:19:27УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
PledgeCreditors
2010-10-21 12:54:15ЕКО СОЛАР 2009
EKO SOLAR 2009
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-21 12:54:15ЕКО СОЛАР 2009 ЕООД
EKO SOLAR 2009 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Руски 5
2010-10-21 12:54:15Алфредо Висенте Гоянес Вилар
Alfredo Visente Goyanes Vilar
ИСПАНИЯManager
2010-10-21 12:54:15Чаба Янош Варга
CHaba YAnosh Varga
УНГАРИЯManager
2010-10-21 12:54:15Еетек Солар Холдинг С.А.Р.Л, рег. № B152697
Eetek Solar Holding S.A.R.L, reg. № B152697
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2010-10-21 12:54:15Ради Тодоров Стоянов
Radi Todorov Stoyanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Еетек Солар Холдинг С.А.Р.Л, рег. № B152697
2010-10-21 12:54:15Еетек Солар Холдинг С.А.Р.Л, рег. № B152697
Eetek Solar Holding S.A.R.L, reg. № B152697
ЛЮКСЕМБУРГShareTransfer
1 Buy from: Ради Тодоров Стоянов
2010-10-21 12:54:15Димитър Петров Манолев
Dimitar Petrov Manolev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Еетек Солар Холдинг С.А.Р.Л, рег. № B152697
2010-10-21 12:54:15Еетек Солар Холдинг С.А.Р.Л, рег. № B152697
Eetek Solar Holding S.A.R.L, reg. № B152697
ЛЮКСЕМБУРГShareTransfer
1 Buy from: Димитър Петров Манолев
2009-11-13 15:40:42ЕКО СОЛАР 2009
EKO SOLAR 2009
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-13 15:40:42ЕКО СОЛАР 2009 ООД
EKO SOLAR 2009 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Карлово 4300 ГРАФ ИГНАТИЕВ 10
2009-11-13 15:40:42ЕКО СОЛАР 2009 ООД
EKO SOLAR 2009 OOD
SubjectOfActivity
ДОБИВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ; ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА; ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИНВЕСТИЦИИ И УЧАСТИЯ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ФИРМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ И/ИЛИ НА ТЯХНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-11-13 15:40:42РАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
RADI TODOROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-13 15:40:42ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАНОЛЕВ
DIMITAR PETROV MANOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-13 15:40:42РАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ
RADI TODOROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-13 15:40:42ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАНОЛЕВ
DIMITAR PETROV MANOLEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО СОЛАР 2009 EKO SOLAR 2009 (ЕИК: 200925414)
Check other registries about the company ЕКО СОЛАР 2009 EKO SOLAR 2009 (ID: 200925414)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More