Събития с лица свързани с компанията АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200946472)
Events with persons connected to the company ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT (ID: 200946472)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200946472)
Към 2020-02-18 21:00:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 21:00:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-31 16:15:07АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ - 4 ул. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 сграда 1 А
2013-05-20 12:09:03АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ - 4 ул. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 сграда 8 Б
2012-09-26 16:06:41АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ - 4 ул. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 сграда 8 А
2012-07-17 17:26:06Алберто Хернандез
Alberto Hernandez
САЩManager
2012-05-12 14:28:30Франческо Нино Пиованети
Franchesko Nino Piovaneti
САЩManager
2011-11-17 16:07:27АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
Пpeдocтaвянe нa кoнcултaции и уcлуги, cвъpзaни c пoлзвaнeтo, упpaвлeниeтo, пoддpьжкaтa и тexничecкoтo oбcлужвaнe нa пpoмишлeни, oбщecтвeни и жилищни cгpaди или кoмплeкcи oт такивa, ocигуpявaнe нa консултации пpи проектирането, преконфигурацията c цeл оптимизиране или сертифициране ползването и експлоатацията нa технически съоръжения и инсталации, обслужващи недвижими имоти, оценки, разработване и внедряване на система и пpoцeдуpи зa управление на сградния фонд, маркетинг, консултантска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка дpугa търговска дейност, незрабанена от законите на Република България, зa която не ce изисква предварително разрешение /лицензия/ oт държавен орган, a ако такова e нeoбxoдимo - cлeд пoлучaвaнeto на съответния лицeнз.
2011-04-15 15:58:12АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ - 4 ул. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 сграда 8 С
2011-04-15 15:58:12АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МАЛТА ЛИМИТИД
ARKO RIAL ESTEYT MALTA LIMITID
МАЛТАSoleCapitalOwner
2009-11-27 15:14:07АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-11-27 15:14:07АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ -4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1,сграда 8 А
2009-11-27 15:14:07АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО,УПРАВЛЕНИЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ КОМПЛЕКСИ ОТ ТАКИВА, ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО, ПРЕКОНФИГУРАЦИЯТА С ЦЕЛ ОПТИМИЗИРАНЕ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНЕ ПОЛЗУВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОЦЕНКИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД,МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ / ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, А АКО ТАКОВА Е НЕОБХОДИМО- СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ.
2009-11-27 15:14:07АНГЕЛ СТЕФАНОВ ГЯУРОВ
ANGEL STEFANOV GYAUROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-27 15:14:07ПРЕСИЛА ГИЗЕЛЕ ПАЧЕКО РОДРИГЕС
PRESILA GIZELE PACHEKO RODRIGES
САЩManager
2009-11-27 15:14:07ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-27 15:14:07ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSTAN
САЩManager
2009-11-27 15:14:07ХОРКЕ РУБЕН РОДРИГЕС
HORKE RUBEN RODRIGES
САЩManager
2009-11-27 15:14:07АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МАЛТА ЛИМИТИД- РЕГ. №С47976
ARKO RIAL ESTEYT MALTA LIMITID- REG. №S47976
МАЛТАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT (ЕИК: 200946472)
Check other registries about the company АРКО РИЪЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ARKO RIAL ESTEYT MENIDZHMANT (ID: 200946472)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More