Събития с лица свързани с компанията КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 200948612)
Events with persons connected to the company KONSORTSIUM MADARA INZHENERING (ID: 200948612)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200948612)
Към 2020-01-18 00:07:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:07:24 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 4 568 770,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-12 22:23:09МЕДСИС
MEDSIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-12-12 22:23:09ХРИСТО АТАНАСОВ КАРАКОСТОВ
HRISTO ATANASOV KARAKOSTOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-12-12 22:23:09АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
180 Sell to: ХРИСТО АТАНАСОВ КАРАКОСТОВ
2017-12-12 22:23:09ХРИСТО АТАНАСОВ КАРАКОСТОВ
HRISTO ATANASOV KARAKOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
180 Buy from: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
2011-10-06 12:29:07ХРИСТО АТАНАСОВ КАРАКОСТОВ
HRISTO ATANASOV KARAKOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-06 12:29:07АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-06 12:29:07„Авто инженеринг Холдинг Груп” ООД
„Avto inzhenering Holding Grup” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: Христо Атанасов Каракостов
2011-10-06 12:29:07Христо Атанасов Каракостов
Hristo Atanasov Karakostov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: „Авто инженеринг Холдинг Груп” ООД
2011-09-15 11:25:07МЕДСИС
MEDSIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-09-15 11:25:07АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-15 11:25:07Христо Атанасов Каракостов
Hristo Atanasov Karakostov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-15 11:25:07АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-09-15 11:25:07АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: Христо Атанасов Каракостов
2011-09-15 11:25:07Христо Атанасов Каракостов
Hristo Atanasov Karakostov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
2010-10-12 18:54:21МЕДСИС ЕООД
MEDSIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул.СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2010-10-12 18:54:21МЕДСИС ЕООД
MEDSIS EOOD
SubjectOfActivity
Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинско оборудване, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона.
2010-10-12 18:54:21Росен Марианов Маринов
Rosen Marianov Marinov
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-12 18:54:21Христо Атанасов Каракостов
Hristo Atanasov Karakostov
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-26 15:09:29КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ
KONSORTSIUM MADARA INZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-04-26 15:09:29ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-26 15:09:29АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-04-26 15:09:29МАДАРА-МС ЕООД
MADARA-MS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
2010-04-26 15:09:29АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: МАДАРА-МС ЕООД
2009-11-30 14:33:55КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ
KONSORTSIUM MADARA INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-30 14:33:55КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KONSORTSIUM MADARA INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул.СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2009-11-30 14:33:55КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KONSORTSIUM MADARA INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКОЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ
2009-11-30 14:33:55ХРИСТО АТАНАСОВ КАРАКОСТОВ
HRISTO ATANASOV KARAKOSTOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-30 14:33:55АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-30 14:33:55МАДАРА-МС ЕООД
MADARA-MS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ KONSORTSIUM MADARA INZHENERING (ЕИК: 200948612)
Check other registries about the company КОНСОРЦИУМ МАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ KONSORTSIUM MADARA INZHENERING (ID: 200948612)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More