Събития с лица свързани с компанията ПИКСЕЛИСТА (ЕИК: 200953401)
Events with persons connected to the company PIKSELISTA (ID: 200953401)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200953401)
Към 2020-01-17 17:21:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 17:21:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-14 12:32:56Иван Бориславов Иванов
Ivan Borislavov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-14 12:32:56Иван Бориславов Иванов
Ivan Borislavov Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-14 12:32:56Димитър Николаев Марков
Dimitar Nikolaev Markov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Sell to: Иван Бориславов Иванов
2013-08-14 12:32:56Иван Бориславов Иванов
Ivan Borislavov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Buy from: Димитър Николаев Марков
2012-05-04 11:03:32ПИКСЕЛИСТА ЕООД
PIKSELISTA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6006 ул.Русалка 10 Б
2009-12-02 16:19:21ПИКСЕЛИСТА
PIKSELISTA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-02 16:19:21ПИКСЕЛИСТА ЕООД
PIKSELISTA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Черни връх 66 Б
2009-12-02 16:19:21ПИКСЕЛИСТА ЕООД
PIKSELISTA EOOD
SubjectOfActivity
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА LED ДИСПЛЕИ, СЦЕНИЧНО, ЗВУКОВО, ОСВЕТИТЕЛНО И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ.
2009-12-02 16:19:21Димитър Николаев Марков
Dimitar Nikolaev Markov
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-02 16:19:21Димитър Николаев Марков
Dimitar Nikolaev Markov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПИКСЕЛИСТА PIKSELISTA (ЕИК: 200953401)
Check other registries about the company ПИКСЕЛИСТА PIKSELISTA (ID: 200953401)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More