Събития с лица свързани с компанията ЕКО ПЪНЧЕВО (ЕИК: 200956025)
Events with persons connected to the company EKO PANCHEVO (ID: 200956025)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200956025)
Към 2020-02-18 16:53:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:53:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-10 13:31:25Лумен Енергетички Дивелъпмънт с.р.о.
Lumen Energetichki Divelapmant s.r.o.
AtPawnCreditors
2014-08-08 11:14:36ВОПАН СОЛ с.р.о., Рег. № 025 35 122
VOPAN SOL s.r.o., Reg. № 025 35 122
DebtorOverSecureClaims
2014-08-08 11:14:36Заложна КРЕДИТАС с.д., Рег. № 634 92 555
Zalozhna KREDITAS s.d., Reg. № 634 92 555
AtPawnCreditors
2014-07-01 03:53:33Милан Бусиноу
Milan Businou
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2014-01-30 22:20:56ВОПАН СОЛ с.р.о.
VOPAN SOL s.r.o.
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2013-07-08 17:10:20„Щрабаг” ЕАД
„SHTrabag” EAD
AtPawnCreditors
2013-06-01 11:03:28ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД
EKO PANCHEVO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Орфано 4
2013-01-02 16:36:49Милан Холуб
Milan Holub
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2013-01-02 16:36:49БИОФИН с.р.о.
BIOFIN s.r.o.
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2012-07-27 15:01:28Еко Пънчево ЕООД
Eko Panchevo EOOD
DebtorOverSecureClaims
2012-07-27 15:01:28Лумен Енергетички Дивелъпмънт с.р.о.
Lumen Energetichki Divelapmant s.r.o.
AtPawnCreditors
2012-06-06 13:39:54ЕЕТЕК СОЛАР ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
EETEK SOLAR HOLDING S.A.R.L.
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2012-04-17 18:20:41САПФИР ЕНЕРДЖИ ЗАРТКОРУЕН МУКОДО РЕСВЕНТАШУШАГ
SAPFIR ENERDZHI ZARTKORUEN MUKODO RESVENTASHUSHAG
Pledgors
2012-04-17 18:20:41Еко Пънчево ЕООД
Eko Panchevo EOOD
SecuredClaimDebtors
2012-04-17 18:20:41УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditors
2012-04-17 18:12:28Еко Пънчево
Eko Panchevo
DebtorOverSecureClaims
2012-04-17 18:12:28УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2012-03-22 15:39:02САПФИР ЕНЕРДЖИ ЗАРТКОРУЕН МУКОДО РЕСВЕНТАШУШАГ
SAPFIR ENERDZHI ZARTKORUEN MUKODO RESVENTASHUSHAG
УНГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-15 15:29:34ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД
EKO PANCHEVO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.Руски 5
2010-04-28 09:56:27Чаба Янош Варга
CHaba YAnosh Varga
УНГАРИЯManager
2010-04-28 09:56:27Еетек Холдинг Енергия-Хатеконисяги Зарткоруен Мукодо Ресвенташушаг
Eetek Holding Energiya-Hatekonisyagi Zartkoruen Mukodo Resventashushag
УНГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-04-28 09:56:27„Екоел БГ” ООД
„Ekoel BG” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
336500 Sell to: Еетек Холдинг Енергия-Хатеконисяги Зарткоруен Мукодо Ресвенташушаг
2009-12-04 11:23:45ЕКО ПЪНЧЕВО
EKO PANCHEVO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-04 11:23:45ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД
EKO PANCHEVO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.МАРИЯ ЛУИЗА 69
2009-12-04 11:23:45ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД
EKO PANCHEVO EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЯХ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ВНОС-ИЗНОС, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАГАЗИНЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ.
2009-12-04 11:23:45ИВАН ДОЙНОВ ГРЪНЧЕВ
IVAN DOYNOV GRANCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-04 11:23:45ЕКОЕЛ БГ ООД
EKOEL BG OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ПЪНЧЕВО EKO PANCHEVO (ЕИК: 200956025)
Check other registries about the company ЕКО ПЪНЧЕВО EKO PANCHEVO (ID: 200956025)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More