Събития с лица свързани с компанията ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 200961243)
Events with persons connected to the company VEREYA ENERDZHI (ID: 200961243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200961243)
Към 2020-02-18 20:26:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:26:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-26 17:28:28Денис Бориславов Иванов
Denis Borislavov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-21 18:37:26ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ
VEREYA ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-08-21 18:37:26ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ЕООД
VEREYA ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Железник Ген.Иван Пашинов 45,офис 3
2014-08-21 18:37:26ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ЕООД
VEREYA ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Железник Ген.Иван Пашинов 45,офис 3
2014-08-21 18:37:26Иван Неделчев Дончев
Ivan Nedelchev Donchev
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-21 18:37:26Иван Неделчев Дончев
Ivan Nedelchev Donchev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-08-21 18:37:26Живко Тенев Минков
ZHivko Tenev Minkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: Иван Неделчев Дончев
2014-08-21 18:37:26Иван Неделчев Дончев
Ivan Nedelchev Donchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: Живко Тенев Минков
2014-08-21 18:37:26Венелин Николов Николов
Venelin Nikolov Nikolov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: Иван Неделчев Дончев
2014-08-21 18:37:26Иван Неделчев Дончев
Ivan Nedelchev Donchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: Венелин Николов Николов
2014-08-21 18:37:26ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ЕООД
VEREYA ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВАТ ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ- СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
2014-08-21 18:37:26Стелиан Иванов Вангов
Stelian Ivanov Vangov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: Иван Неделчев Дончев
2014-08-21 18:37:26Иван Неделчев Дончев
Ivan Nedelchev Donchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: Стелиан Иванов Вангов
2009-12-08 16:20:30ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ
VEREYA ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-12-08 16:20:30ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ООД
VEREYA ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. МУСАЛА 22 А
2009-12-08 16:20:30ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ООД
VEREYA ENERDZHI OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), строителство, реконструкция и ремонт на хидротехнически и водоснабдителни обекти, пречиствателни станции, хидротехнически тунели, топлофикационни и промишлени обекти в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество; външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; инженерингова и маркетингова дейност; рекламна дейност; информационна дейност (след лиценз); туристически и хотелиерски услуги (след лиценз), ресторантьорство; таксиметрова и транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и под наем транспорт; комисионни, спедиционни (без поща); складови сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и осъществяване на всяка друга дейност разрешена от закона, а за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз след съответното разрешение (лиценз).
2009-12-08 16:20:30СТЕЛИАН ИВАНОВ ВАНГОВ
STELIAN IVANOV VANGOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-08 16:20:30ЖИВКО ТЕНЕВ МИНКОВ
ZHIVKO TENEV MINKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-08 16:20:30СТЕЛИАН ИВАНОВ ВАНГОВ
STELIAN IVANOV VANGOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-08 16:20:30ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
VENELIN NIKOLOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-08 16:20:30ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ
IVAN NEDELCHEV DONCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-08 16:20:30ЖИВКО ТЕНЕВ МИНКОВ
ZHIVKO TENEV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ VEREYA ENERDZHI (ЕИК: 200961243)
Check other registries about the company ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ VEREYA ENERDZHI (ID: 200961243)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More