Събития с лица свързани с компанията СОЛАРПРО ХОЛДИНГ (ЕИК: 200969916)
Events with persons connected to the company SOLARPRO HOLDING (ID: 200969916)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200969916)
Към 2020-02-18 19:48:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:48:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-16 14:03:32КРАСЕН ПЕТРОВ МАТЕЕВ
KRASEN PETROV MATEEV
Procurator
2018-01-16 14:03:32СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
Procurators
2017-06-29 21:25:39СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София парк Търговска зона 16 Е
2016-06-23 16:22:30СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Кракра 18
2015-11-05 16:29:08ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA PLAMENOVA ASENOVA
Procurators
2015-10-21 10:49:18КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-21 10:49:18КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-15 18:59:45Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-15 18:59:45„АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД
„ALFA FINANS HOLDING“ AD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-15 18:59:45Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-10 19:11:43Фридрих Георгиев Катцер
Fridrih Georgiev Kattser
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-10 19:11:43Митко Тенев Митев
Mitko Tenev Mitev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-21 18:05:41Фридрих Георгиев Катцер
Fridrih Georgiev Kattser
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-21 18:05:41Нели Илиева Салтирова
Neli Ilieva Saltirova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-17 17:45:11Румяна Петрова Георгиева
Rumyana Petrova Georgieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-23 16:02:29Хюбърт Джоузеф Жерардс
Hyubart Dzhouzef ZHerards
САЩDirector
2010-07-23 16:02:29Борислав Иванов Моянов
Borislav Ivanov Moyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-15 13:59:09СОЛАРПРО ХОЛДИНГ
SOLARPRO HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2009-12-15 13:59:09СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2009-12-15 13:59:09СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества в които дружеството участва, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на Р. България и за която не се изисква предварително разрешение/ лицензия/ от държавен орган като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му
2009-12-15 13:59:09Константин Василев Ненов
Konstantin Vasilev Nenov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-15 13:59:09Константин Василев Ненов
Konstantin Vasilev Nenov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-15 13:59:09Николай Димитров Беров
Nikolay Dimitrov Berov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-15 13:59:09Румяна Петрова Георгиева
Rumyana Petrova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАРПРО ХОЛДИНГ SOLARPRO HOLDING (ЕИК: 200969916)
Check other registries about the company СОЛАРПРО ХОЛДИНГ SOLARPRO HOLDING (ID: 200969916)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More