Събития с лица свързани с компанията ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП (ЕИК: 200970039)
Events with persons connected to the company DZHEY BIZNES GRUP (ID: 200970039)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200970039)
Към 2020-02-17 03:02:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:02:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-06 14:49:01ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД
DZHEY BIZNES GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 20
2012-11-29 16:36:28МИЛАН МИЛЧЕВ ЗАРЕВ
MILAN MILCHEV ZAREV
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-31 15:44:54ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП
DZHEY BIZNES GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-10-31 15:44:54ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД
DZHEY BIZNES GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ТРИАДИЦА 5Б
2012-10-31 15:44:54АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ALEKSANDAR NIKOLAEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-31 15:44:54СЛАВЧО СТЕФАНОВ ПАНЧЕВ
SLAVCHO STEFANOV PANCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-31 15:44:54ПЕНКА РАДОМИРОВА РУСЕВА
PENKA RADOMIROVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-31 15:44:54КИНОСВЯТ ООД
KINOSVYAT OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-31 15:44:54РС ПРОЕКТ ЕООД
RS PROEKT EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-31 15:44:54ДЖЕЙ ПАРТНЕРС БИЗНЕС ГРУП АД
DZHEY PARTNERS BIZNES GRUP AD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-31 15:44:54АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-31 15:44:54АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
550 Sell to: КИНОСВЯТ ООД
2012-10-31 15:44:54КИНОСВЯТ ООД
KINOSVYAT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
550 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-31 15:44:54АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: РС ПРОЕКТ ЕООД
2012-10-31 15:44:54РС ПРОЕКТ ЕООД
RS PROEKT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-31 15:44:54АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ДЖЕЙ ПАРТНЕРС БИЗНЕС ГРУП АД
2012-10-31 15:44:54ДЖЕЙ ПАРТНЕРС БИЗНЕС ГРУП АД
DZHEY PARTNERS BIZNES GRUP AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП
DZHEY BIZNES GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-12 13:10:08ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
IVAN HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
146 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
146 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
2012-10-12 13:10:08АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
ANDREY VASILEV ARNAUDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
146 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
146 Buy from: АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
2012-10-12 13:10:08НИКОЛА МЕТОДИЕВ ТУПАРЕВ
NIKOLA METODIEV TUPAREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
340 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
340 Buy from: НИКОЛА МЕТОДИЕВ ТУПАРЕВ
2012-10-12 13:10:08ПЕТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
PETAR PETROV BACHVAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
96 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
96 Buy from: ПЕТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
2012-10-12 13:10:08ДОБРИН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
DOBRIN ANGELOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
2012-10-12 13:10:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: ДОБРИН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
2009-12-14 17:06:08ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП
DZHEY BIZNES GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-12-14 17:06:08ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД
DZHEY BIZNES GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул.ЯНТРА 12
2009-12-14 17:06:08ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП ООД
DZHEY BIZNES GRUP OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ. СТОпАНИСВАНЕ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗо ХРАНЕНЕ. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, ПРОИЗВОДСТВО ВА МЕСНИ ПРОДУКТИ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ, ФОТОГРАФСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-12-14 17:06:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-14 17:06:08АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
ANDREY VASILEV ARNAUDOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-14 17:06:08АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
ANDREY VASILEV ARNAUDOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 17:06:08ДОБРИН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
DOBRIN ANGELOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 17:06:08ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
IVAN HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 17:06:08ПЕТЪР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
PETAR PETROV BACHVAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 17:06:08НИКОЛА МЕТОДИЕВ ТУПАРЕВ
NIKOLA METODIEV TUPAREV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 17:06:08АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TOSHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП DZHEY BIZNES GRUP (ЕИК: 200970039)
Check other registries about the company ДЖЕЙ БИЗНЕС ГРУП DZHEY BIZNES GRUP (ID: 200970039)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More