Събития с лица свързани с компанията ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ (ЕИК: 201002223)
Events with persons connected to the company VI EM PI PROPARTI (ID: 201002223)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201002223)
Към 2020-02-18 18:11:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:11:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-12 11:17:02ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ ООД
VI EM PI PROPARTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 КРАСНО СЕЛО, кв. Борово 24А В
2014-06-12 11:11:59ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАЛКАНСКИ
DIMITAR PETROV BALKANSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-12 11:11:59ВАЛЯ НИКОЛОВА БАЛКАНСКА
VALYA NIKOLOVA BALKANSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-03 16:05:26ВАЛЯ НИКОЛОВА БАЛКАНСКА
VALYA NIKOLOVA BALKANSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-03 16:05:26ИСА 2000
ISA 2000
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ВАЛЯ НИКОЛОВА БАЛКАНСКА
2014-06-03 16:05:26ВАЛЯ НИКОЛОВА БАЛКАНСКА
VALYA NIKOLOVA BALKANSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИСА 2000
2010-04-08 13:01:16ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ ООД
VI EM PI PROPARTI OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. СМЪРЧ 10 Б
2010-01-11 14:57:36ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ
VI EM PI PROPARTI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-01-11 14:57:36ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ ООД
VI EM PI PROPARTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео милев ул. Николай Коперник 25
2010-01-11 14:57:36ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ ООД
VI EM PI PROPARTI OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул. Николай Коперник 25
2010-01-11 14:57:36ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ ООД
VI EM PI PROPARTI OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; СТРОЕЖИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ И СТОКИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ И ПРЕДМЕТИ; МАРКЕТИНГ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОНЕРСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО; СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ РОД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В РАМКИТЕ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-01-11 14:57:36ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАЛКАНСКИ
DIMITAR PETROV BALKANSKI
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-11 14:57:36ИСА 2000 ЕООД
ISA 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-01-11 14:57:36ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАЛКАНСКИ
DIMITAR PETROV BALKANSKI
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ VI EM PI PROPARTI (ЕИК: 201002223)
Check other registries about the company ВИ ЕМ ПИ ПРОПЪРТИ VI EM PI PROPARTI (ID: 201002223)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More