Събития с лица свързани с компанията ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 201043177)
Events with persons connected to the company EVROGRUP INZHENERING (ID: 201043177)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201043177)
Към 2020-02-19 09:35:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:35:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-05 15:47:34ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ
EVROGRUP INZHENERING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-05-05 15:47:34Васил Крумов Божков
Vasil Krumov Bozhkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-05 15:47:34Васил Крумов Божков
Vasil Krumov Bozhkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-09-04 09:39:33ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Московска 43
2015-09-04 09:39:33Александра Петрова Стоянова
Aleksandra Petrova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-22 13:40:48Любка Тодорова Стоянова
Lyubka Todorova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-02 14:10:02ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Московска 43
2013-09-10 10:49:49Иванка Михайлова Георгиева
Ivanka Mihaylova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-04 12:28:34ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. МОСКОВСКА 3 А
2011-07-04 12:28:34Мирослав Александров Илиев
Miroslav Aleksandrov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-04 12:28:34Георги Кънчев Попов
Georgi Kanchev Popov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-04 12:28:34Мирослав Александров Илиев
Miroslav Aleksandrov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-07 11:01:36Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-07 11:01:36Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-08 13:42:31ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ
EVROGRUP INZHENERING
LegalForm
Акционерно дружество
2010-02-08 13:42:31ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. МОСКОВСКА 3 А
2010-02-08 13:42:31ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ АД
EVROGRUP INZHENERING AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ПОМОЩНА И СТРАНИЧНА ПОЗВОЛЕНА /СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНА/ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2010-02-08 13:42:31МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
MARINA VESELINOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-08 13:42:31СТЕФАН ХРИСТЕВ КРЪСТЕВ
STEFAN HRISTEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-08 13:42:31ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
DESISLAVA DIMITROVA STANKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-08 13:42:31МАРИНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
MARINA VESELINOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-08 13:42:31СТЕФАН ХРИСТЕВ КРЪСТЕВ
STEFAN HRISTEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-08 13:42:31ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
DESISLAVA DIMITROVA STANKOVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ EVROGRUP INZHENERING (ЕИК: 201043177)
Check other registries about the company ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ EVROGRUP INZHENERING (ID: 201043177)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More