Събития с лица свързани с компанията ДЕКАН 55 (ЕИК: 201052945)
Events with persons connected to the company DEKAN 55 (ID: 201052945)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201052945)
Към 2020-01-29 17:29:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:29:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-11 16:23:55ДЕКАН 55 ЕООД
DEKAN 55 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 Владислав Варненчик 401 3
2015-11-11 16:23:55ДЕКАН 55 ЕООД
DEKAN 55 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 Владислав Варненчик 401 3
2015-11-11 16:23:55ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
PLAMEN PETROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-11-11 16:23:55ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
PLAMEN PETROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-11 16:23:55КАТЯ ИЛИЕВА ДРЕНЧЕВА
KATYA ILIEVA DRENCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
2015-11-11 16:23:55ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ
PLAMEN PETROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: КАТЯ ИЛИЕВА ДРЕНЧЕВА
2010-02-16 11:31:11ДЕКАН 55
DEKAN 55
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-02-16 11:31:11ДЕКАН 55 ЕООД
DEKAN 55 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 УЛ.ПЛИСКА 23
2010-02-16 11:31:11ДЕКАН 55 ЕООД
DEKAN 55 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНОПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИСДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАСОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ХОТЕЛИЕРСКИ,РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛ.ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЗЪРНО И ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ НЕГО, МЕХАНИЗИРАНИ УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, ПРЕПОДАВАНЕ НАЧУЖДИ ЕЗИЦИ, УСЛУГИ ПО ОФОРМЯНЕ И СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИЗА ВИЗИ, ВИДЕООБМЕНИ, ЗВУКОЗАПИСИ, ВИДЕОИГРИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ,СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, КОМУНАЛНИ УСЛУГИ: ШИВАШКИ, ПЛЕТАЧНИ, БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРКИ И ДР, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ ИДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ-ВНОС, ИЗНОС, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИ НУЖДА.
2010-02-16 11:31:11КАТЯ ИЛИЕВА ДРЕНЧЕВА
KATYA ILIEVA DRENCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-16 11:31:11КАТЯ ИЛИЕВА ДРЕНЧЕВА
KATYA ILIEVA DRENCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕКАН 55 DEKAN 55 (ЕИК: 201052945)
Check other registries about the company ДЕКАН 55 DEKAN 55 (ID: 201052945)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More