Събития с лица свързани с компанията Разлог Биоенерджи (ЕИК: 201053171)
Events with persons connected to the company Razlog Bioenerdzhi (ID: 201053171)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201053171)
Към 2020-02-17 04:32:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:32:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-28 17:29:53Разлог Биоенерджи
Razlog Bioenerdzhi
DebtorOverSecureClaim
2017-09-28 17:29:53Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-28 17:29:53БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
AtPawnCreditor
2017-09-28 17:29:53Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-20 17:10:14Джи.Ай.Ар.Йи Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид
Dzhi.Ay.Ar.Yi Global Infrastrakchar Rial Isteyt Fand Limitid
Pledgor
2017-09-20 17:10:14Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
Pledgors
2017-09-20 17:10:14Разлог биоенерджи ЕООД
Razlog bioenerdzhi EOOD
SecuredClaimDebtor
2017-09-20 17:10:14Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
SecuredClaimDebtors
2017-09-20 17:10:14Българо-американска кредитна банка АД
Balgaro-amerikanska kreditna banka AD
PledgeCreditor
2017-09-20 17:10:14Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
PledgeCreditors
2015-03-06 09:40:05Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 41А
2011-07-13 15:34:00Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Позитано 11А
2011-07-13 15:34:00Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-13 15:34:00Джи.Ай.Ар.Ий Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид
Dzhi.Ay.Ar.Iy Global Infrastrakchar Rial Isteyt Fand Limitid
КИПЪРSoleCapitalOwner
2011-04-19 16:39:00Разлог Биоенерджи
Razlog Bioenerdzhi
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-04-19 16:39:00ЛОМПОК ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД
LOMPOK INVESTMANTS LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2011-04-19 16:39:00ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
930700 Sell to: ЛОМПОК ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД
2011-04-19 16:39:00ПИРИНЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
PIRINLEND INVESTMANTS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
291700 Sell to: ЛОМПОК ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД
2011-03-07 19:18:35Разлог Биоенерджи
Razlog Bioenerdzhi
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-07 19:18:35Разлог Биоенерджи ООД
Razlog Bioenerdzhi OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Любен Каравелов 28
2011-03-07 19:18:35ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-07 19:18:35ПИРИНЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
PIRINLEND INVESTMANTS EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-07 19:18:35ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-01-12 16:44:43Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-10 18:11:54ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-11-10 18:11:54АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
ALFA ENERDZHI HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ПИРИНХАРТ АД
2010-11-10 18:11:54ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
2010-04-13 11:20:34Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство на електоенергия от различни източници, както и всякаква друга тьрговска дейност, незабранена от законите на РБългария, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2010-02-16 11:47:33Разлог Биоенерджи
Razlog Bioenerdzhi
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-02-16 11:47:33Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2010-02-16 11:47:33Разлог Биоенерджи ЕООД
Razlog Bioenerdzhi EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, и за която не се изисква предварително разрешение /лиценз/, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2010-02-16 11:47:33Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-16 11:47:33Алфа Енерджи Холдинг ЕАД
Alfa Enerdzhi Holding EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Разлог Биоенерджи Razlog Bioenerdzhi (ЕИК: 201053171)
Check other registries about the company Разлог Биоенерджи Razlog Bioenerdzhi (ID: 201053171)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More