Събития с лица свързани с компанията Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко (ЕИК: 201077560)
Events with persons connected to the company Em Ti El Advartayzing end Ko (ID: 201077560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201077560)
Към 2020-06-04 21:34:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:34:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-21 11:56:15Ем Ти Ел ЕООД
Em Ti El EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ 10 Г
2016-12-21 11:56:15Ем Ти Ел ЕООД
Em Ti El EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЛОЩИ ЗА РЕКЛАМА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОДНИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДР. СДЕЛКИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН.
2016-12-21 11:56:15ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-12-21 11:56:15ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-21 11:56:15АНТОН АНАСТАСОВ ТОДОРОВ
ANTON ANASTASOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
2016-12-21 11:56:15ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: АНТОН АНАСТАСОВ ТОДОРОВ
2014-07-01 15:47:03Ем Ти Ел ЕООД
Em Ti El EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Разсадник Коньовица 87 4
2014-03-13 12:24:32Антон Анастасов Тодоров
Anton Anastasov Todorov
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-13 12:24:32Антон Анастасов Тодоров
Anton Anastasov Todorov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-03-13 12:24:32Димитър Иванов Митрев
Dimitar Ivanov Mitrev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: Антон Анастасов Тодоров
2014-03-13 12:24:32Антон Анастасов Тодоров
Anton Anastasov Todorov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: Димитър Иванов Митрев
2011-03-04 10:41:04Ем Ти Ел
Em Ti El
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-04 10:41:04Димитър Иванов Митрев
Dimitar Ivanov Mitrev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-04 10:41:04Антоний Венциславов Кръстев
Antoniy Ventsislavov Krastev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Димитър Иванов Митрев
2011-03-04 10:41:04Димитър Иванов Митрев
Dimitar Ivanov Mitrev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Антоний Венциславов Кръстев
2011-03-04 10:41:04Любомир Иванов Дреков
Lyubomir Ivanov Drekov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Димитър Иванов Митрев
2011-03-04 10:41:04Димитър Иванов Митрев
Dimitar Ivanov Mitrev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Любомир Иванов Дреков
2010-03-05 13:39:05Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко
Em Ti El Advartayzing end Ko
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-03-05 13:39:05Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко ООД
Em Ti El Advartayzing end Ko OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АКСАКОВ 24Б
2010-03-05 13:39:05Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко ООД
Em Ti El Advartayzing end Ko OOD
SubjectOfActivity
производство на рекламни материали, отдаване под наем на съоръжения и площи за реклама, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, предоставяне на консултантски, информационни и други услуги, издателска дейност, както и всички други сделки, за които няма забрана със закон.
2010-03-05 13:39:05ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВ
DIMITAR IVANOV MITREV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-05 13:39:05ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВ
DIMITAR IVANOV MITREV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-05 13:39:05АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
ANTONIY VENTSISLAVOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-05 13:39:05ЛЮБОМИР ИВАНОВ ДРЕКОВ
LYUBOMIR IVANOV DREKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко Em Ti El Advartayzing end Ko (ЕИК: 201077560)
Check other registries about the company Ем Ти Ел Адвъртайзинг енд Ко Em Ti El Advartayzing end Ko (ID: 201077560)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More