Събития с лица свързани с компанията МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС (ЕИК: 201079604)
Events with persons connected to the company MIKRO ELEKTRONIKS (ID: 201079604)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201079604)
Към 2020-01-17 21:12:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 21:12:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-01-31 15:54:42МИКРОНЕТ
MIKRONET
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-01-31 15:54:42НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-01-31 15:54:42ЯНКО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
YANKO PANAYOTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
2012-01-31 15:54:42НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: ЯНКО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
2011-03-07 10:07:26МИКРОНЕТ
MIKRONET
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-07 10:07:26НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-07 10:07:26ЯНКО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
YANKO PANAYOTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-07 10:07:26НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-07 10:07:26НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ЯНКО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
2011-03-07 10:07:26ЯНКО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
YANKO PANAYOTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
2010-03-08 14:43:56МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС
MIKRO ELEKTRONIKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-03-08 14:43:56МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД
MIKRO ELEKTRONIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ул. ВИТ 7
2010-03-08 14:43:56МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД
MIKRO ELEKTRONIKS EOOD
SubjectOfActivity
поддръжка, сервиз и продажба на компютърна и на офис техника; асемблиране на компютърни конфигурации; изграждане на структурни кабелни системи; разработка и продажба на софтуер, проектиране и изграждане на сигнално-охранителни системи, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки, търговия на консигнация, комисионна търговия, бартерни сделки, дистрибуторска дейност, търговско представителство, посредничество, извършване на складови сделки, агентски услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, реекспорт, сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи, зърнопроизводство, фермерство, строително-монтажни работи, хидро- и термо- изолации, откриване на собствени магазини в страната и в чужбина, строителна дейност и предприемачество, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и рекламна дейност, транспортни услуги на хора и товари и всякакви други дейности, с изключение на забранените със закон.
2010-03-08 14:43:56НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-08 14:43:56НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ
NACHO DIMITROV NACHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС MIKRO ELEKTRONIKS (ЕИК: 201079604)
Check other registries about the company МИКРО ЕЛЕКТРОНИКС MIKRO ELEKTRONIKS (ID: 201079604)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More