Събития с лица свързани с компанията ДЕВНЯ СОЛАР (ЕИК: 201091446)
Events with persons connected to the company DEVNYA SOLAR (ID: 201091446)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201091446)
Към 2020-02-19 09:27:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:27:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-18 12:42:59Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-18 12:42:59Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-02 09:34:25ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
DebtorOverSecureClaims
2012-07-18 09:00:05ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
DebtorOverSecureClaims
2012-07-18 09:00:05БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
AtPawnCreditors
2011-05-17 18:33:36“Апостолови партнерс” ООД
“Apostolovi partners” OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-10 18:31:19ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Промишлена зона юг Поземлен имот с идентификатор 20482.505.449 сграда 3
2010-11-24 19:04:53ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
DebtorOverSecureClaims
2010-11-24 19:04:53Алианц Банк България АД
Aliants Bank Balgariya AD
AtPawnCreditors
2010-04-26 11:43:21ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 административна сграда на „Железопътен комплекс” ЕАД
2010-04-26 11:43:21ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2010-04-26 11:43:21Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-26 11:43:21Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-26 11:43:21„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - ЗАПАД” ЕАД, с ЕИК
„INDUSTRIALNA ZONA VARNA - ZAPAD” EAD, s EIK
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-20 15:35:24ДЕВНЯ СОЛАР
DEVNYA SOLAR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-03-20 15:35:24ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. „Луи Леже” 2
2010-03-20 15:35:24ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2010-03-20 15:35:24Райна Николова Джипова
Rayna Nikolova Dzhipova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-20 15:35:24Райна Николова Джипова
Rayna Nikolova Dzhipova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-20 15:35:24Красимир Иванов Апостолов
Krasimir Ivanov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-20 15:35:24Росен Иванов Апостолов
Rosen Ivanov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-20 15:35:24Никола Джипов Николов
Nikola Dzhipov Nikolov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕВНЯ СОЛАР DEVNYA SOLAR (ЕИК: 201091446)
Check other registries about the company ДЕВНЯ СОЛАР DEVNYA SOLAR (ID: 201091446)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More