Събития с лица свързани с компанията НЕА Стил (ЕИК: 201096308)
Events with persons connected to the company NEA Stil (ID: 201096308)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201096308)
Към 2020-01-29 00:19:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 00:19:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-05 08:55:17НЕА Стил
NEA Stil
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-10-05 08:55:17НЕА Стил ЕООД
NEA Stil EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Бяла река 23
2016-10-05 08:55:17Евгения Василева Диканска-Тошева
Evgeniya Vasileva Dikanska-Tosheva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-05 08:55:17Нина Тодорова Зафирова
Nina Todorova Zafirova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: Евгения Василева Диканска-Тошева
2016-10-05 08:55:17Евгения Василева Диканска-Тошева
Evgeniya Vasileva Dikanska-Tosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: Нина Тодорова Зафирова
2010-03-21 17:58:47НЕА Стил
NEA Stil
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-03-21 17:58:47НЕА Стил ООД
NEA Stil OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Дианабад 53
2010-03-21 17:58:47НЕА Стил ООД
NEA Stil OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ДЕТСКИ СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ
2010-03-21 17:58:47Евгения Василева Диканска-Тошева
Evgeniya Vasileva Dikanska-Tosheva
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-21 17:58:47Нина Тодорова Зафирова
Nina Todorova Zafirova
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-21 17:58:47Евгения Василева Диканска-Тошева
Evgeniya Vasileva Dikanska-Tosheva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-21 17:58:47Нина Тодорова Зафирова
Nina Todorova Zafirova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата НЕА Стил NEA Stil (ЕИК: 201096308)
Check other registries about the company НЕА Стил NEA Stil (ID: 201096308)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More