Събития с лица свързани с компанията ДЕНИ-А-8583 (ЕИК: 201108187)
Events with persons connected to the company DENI-A-8583 (ID: 201108187)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201108187)
Към 2020-02-29 04:57:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:57:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-01 15:41:25ДЕНИ-А-8583 ЕООД
DENI-A-8583 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 16
2010-09-01 15:41:25ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
VELIKO IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-01 15:41:25ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
VELIKO IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-01 15:41:25ДЕНИЦА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
DENITSA IVELINOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2010-09-01 15:41:25ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
VELIKO IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: ДЕНИЦА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
2010-03-30 13:27:05ДЕНИ-А-8583
DENI-A-8583
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-03-30 13:27:05ДЕНИ-А-8583 ЕООД
DENI-A-8583 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ.ДИЛЯНА 5
2010-03-30 13:27:05ДЕНИ-А-8583 ЕООД
DENI-A-8583 EOOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ХАРАКТЕР. ПРЕДЛАГАНЕ И ПРОДАЖБА НА КОМПЛЕКСНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, НОУ-ХАУ, ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ БИТОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2010-03-30 13:27:05ДЕНИЦА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
DENITSA IVELINOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-30 13:27:05ДЕНИЦА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
DENITSA IVELINOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕНИ-А-8583 DENI-A-8583 (ЕИК: 201108187)
Check other registries about the company ДЕНИ-А-8583 DENI-A-8583 (ID: 201108187)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More