Събития с лица свързани с компанията ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 (ЕИК: 201108956)
Events with persons connected to the company ZELENA SVETLINA 2010 (ID: 201108956)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201108956)
Към 2020-02-18 19:58:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:58:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-11 09:03:53Лумен Енергетички Дивелъпмънт с.р.о.
Lumen Energetichki Divelapmant s.r.o.
AtPawnCreditors
2014-08-08 11:12:28Биофин с.р.о., Рег. № 242 22 852
Biofin s.r.o., Reg. № 242 22 852
DebtorOverSecureClaims
2014-08-08 11:12:28Заложна КРЕДИТАС с.д., Рег. № 634 92 555
Zalozhna KREDITAS s.d., Reg. № 634 92 555
AtPawnCreditors
2013-07-08 17:23:10„Щрабаг” ЕАД
„SHTrabag” EAD
AtPawnCreditors
2013-06-01 11:22:28ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ЕООД
ZELENA SVETLINA 2010 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Орфано 4
2013-01-02 16:25:36Милан Холуб
Milan Holub
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2013-01-02 16:25:36БИОФИН с.р.о.
BIOFIN s.r.o.
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2012-07-26 16:27:41Зелена Светлина 2010 ЕООД
Zelena Svetlina 2010 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2012-07-26 16:27:41Лумен Енергетички Дивелъпмънт с.р.о.
Lumen Energetichki Divelapmant s.r.o.
AtPawnCreditors
2012-04-05 10:06:30Зелена Светлина 2010
Zelena Svetlina 2010
DebtorOverSecureClaims
2012-04-05 10:06:30УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditors
2012-04-05 07:54:25ЕЕТЕК Солар Холдинг С.а.р.л.
EETEK Solar Holding S.a.r.l.
Pledgors
2012-04-05 07:54:25ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010
ZELENA SVETLINA 2010
SecuredClaimDebtors
2012-04-05 07:54:25УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
PledgeCreditors
2010-10-15 15:23:01ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ЕООД
ZELENA SVETLINA 2010 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Руски 5
2010-07-19 15:13:09Чаба Янош Варга
CHaba YAnosh Varga
УНГАРИЯManager
2010-07-19 15:13:09Алфредо Висенте Гоянес Вилар
Alfredo Visente Goyanes Vilar
ИСПАНИЯManager
2010-07-19 15:13:09ЕЕТЕК СОЛАР ХОЛДИНГ С.А.Р.Л
EETEK SOLAR HOLDING S.A.R.L
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2010-07-19 15:13:09ПЕНКО МИНЧЕВ ПЕНКОВ
PENKO MINCHEV PENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ЕЕТЕК СОЛАР ХОЛДИНГ С.А.Р.Л
2010-03-30 17:00:58ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010
ZELENA SVETLINA 2010
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-03-30 17:00:58ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ЕООД
ZELENA SVETLINA 2010 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ.ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ 5
2010-03-30 17:00:58ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ЕООД
ZELENA SVETLINA 2010 EOOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ,МОНТАЖ,УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ,НАЙ-ВЕЧЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ,ВЯТЪР,БИОМАСА И ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ,ПРОИЗВЕДЕНА ОТ СОБСТВЕНИТЕ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ПОКУПКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ И ИЗБЯГВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ, ОДОБРЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,КАКТО ЗА СВОЯ СМЕТКА , ТАКА И ЗА ТРЕТИ СТРАНИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ, ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ И ТОПЛИННИ ПОМПИ; ПРОДАЖБА НА ИНТЕГРИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, СПОРЕД КРИТЕРИИТЕ НА ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, КАКТО ПУБЛИЧНИ ТАКА И ЧАСТНИ; ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, НАСОЧЕНА КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ИНДУСТРИАЛНИТЕ СЕКТОРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С МОБИЛНОСТТА И МИКРО -РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО;
2010-03-30 17:00:58ПЕНКО МИНЧЕВ ПЕНКОВ
PENKO MINCHEV PENKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-30 17:00:58ПЕНКО МИНЧЕВ ПЕНКОВ
PENKO MINCHEV PENKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ZELENA SVETLINA 2010 (ЕИК: 201108956)
Check other registries about the company ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 ZELENA SVETLINA 2010 (ID: 201108956)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More