Събития с лица свързани с компанията Н СОЛАР (ЕИК: 201123399)
Events with persons connected to the company N SOLAR (ID: 201123399)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201123399)
Към 2020-02-19 11:19:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:19:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-05 14:28:18Иван Петров Йовчев
Ivan Petrov Yovchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-27 16:28:56Н СОЛАР АД
N SOLAR AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ /ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ /АКО Е НЕОБХОДИМО/, СТРОИТЕЛСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2011-10-27 16:28:56ЮСЕФ ЕЗ ЕДИН АХМЕД ДАКАК
YUSEF EZ EDIN AHMED DAKAK
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-27 16:28:56ИВАН ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
IVAN PETROV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-27 16:28:56МЮМЮН ЕРГИН ЕМИН
MYUMYUN ERGIN EMIN
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-27 16:28:56ЮСЕФ ЕЗ ЕДИН АХМЕД ДАКАК
YUSEF EZ EDIN AHMED DAKAK
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-15 13:42:54Н СОЛАР
N SOLAR
LegalForm
Акционерно дружество
2010-04-15 13:42:54Н СОЛАР АД
N SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 БЪЛГАРИЯ 92
2010-04-15 13:42:54Н СОЛАР АД
N SOLAR AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ /ВЯТЪР И СЛЪНЦЕ/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ /АКО Е НЕОБХОДИМО/, СТРОИТЕЛСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2010-04-15 13:42:54ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
GEORGI YORDANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-15 13:42:54ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
GEORGI YORDANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-15 13:42:54СТАНИМИР ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
STANIMIR PETROV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-15 13:42:54ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
DIMITAR DIMITROV STOYKOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Н СОЛАР N SOLAR (ЕИК: 201123399)
Check other registries about the company Н СОЛАР N SOLAR (ID: 201123399)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More