Събития с лица свързани с компанията СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП (ЕИК: 201161994)
Events with persons connected to the company SI ENERDZHI GRUP (ID: 201161994)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201161994)
Към 2020-02-18 18:38:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:38:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-08 14:19:59СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП
SI ENERDZHI GRUP
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2018-02-08 14:19:59СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
SI ENERDZHI GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. България 102
2018-02-08 14:19:59Георги Томов Златарев
Georgi Tomov Zlatarev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-08 14:19:59Георги Томов Златарев
Georgi Tomov Zlatarev
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-08 14:19:59Емил Славчев Кафеджиев
Emil Slavchev Kafedzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-08 14:19:59Маргарита Тонева Стаменова
Margarita Toneva Stamenova
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-08 14:19:59Георги Томов Златарев
Georgi Tomov Zlatarev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-02-16 20:17:54ВАТ И ВОЛТ ЕМТ
VAT I VOLT EMT
LegalForm
Акционерно дружество
2015-02-16 20:17:54ВАТ И ВОЛТ ЕМТ АД
VAT I VOLT EMT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БАЧО КИРО 8 - -
2015-02-16 20:17:54Йоаннис Георгиос Псарос
Yoannis Georgios Psaros
ГЪРЦИЯRepresentative
2015-02-16 20:17:54Йоаннис Георгиос Псарос
Yoannis Georgios Psaros
ГЪРЦИЯDirector
2015-02-16 20:17:54Анастасиос Константинус Папанагиоту
Anastasios Konstantinus Papanagiotu
ГЪРЦИЯDirector
2015-02-16 20:17:54Ивелина Стефанова Симеонова
Ivelina Stefanova Simeonova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-16 20:17:54ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД
ENERDZHI MT EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-07-21 14:22:33РУМЕН ЛЮДМИЛОВ ЗАХАРИЕВ
RUMEN LYUDMILOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-08 11:43:40СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
SI ENERDZHI GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БАЧО КИРО 8
2011-12-23 10:07:42Екатерина Иванова Радева
Ekaterina Ivanova Radeva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-19 15:18:17Красимир Иванов Апостолов
Krasimir Ivanov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-20 13:46:04СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП
SI ENERDZHI GRUP
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-05-20 13:46:04СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
SI ENERDZHI GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 АСЕН ЙОРДАНОВ 17 Д
2010-05-20 13:46:04СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД
SI ENERDZHI GRUP EAD
SubjectOfActivity
търговия с електрическа енергия, с природен газ и с вредни емисии след получаване на лиценз или разрешение, в зависимост от вида на съответната дейност, търговска и външно търговска дейност, търговско представителство, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
2010-05-20 13:46:04РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
RUMYANA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-20 13:46:04РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
RUMYANA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-20 13:46:04ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
PETYA GEORGIEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-20 13:46:04ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА НЕДКОВА
DESISLAVA IVANCHEVA NEDKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-20 13:46:04ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД
ENERDZHI MT EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП SI ENERDZHI GRUP (ЕИК: 201161994)
Check other registries about the company СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП SI ENERDZHI GRUP (ID: 201161994)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More