Събития с лица свързани с компанията РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО (ЕИК: 201168316)
Events with persons connected to the company RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO (ID: 201168316)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201168316)
Към 2020-02-17 05:21:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:21:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-06-03 10:05:13РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ
RIDZHANT KEPITAL
UnlimitedLiabilityPartners
2010-06-03 10:05:13ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
LimitedLiabilityPartners
2010-05-19 16:01:35РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО
RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO
LegalForm
Командитно дружество
2010-05-19 16:01:35РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО КД
RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO KD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. Христо Ботев 79
2010-05-19 16:01:35РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО КД
RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO KD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, КАКТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА ИЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТРАНСПОРТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА, СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА СВОЯ И ПОВЕРЕНА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТЦИОННА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, УПРАВЛЕНСКА, ТЪРГОВСКА, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ И ПРОЕКТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-05-19 16:01:35РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-05-19 16:01:35РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative101

Проверки в други регистри за фирмата РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO (ЕИК: 201168316)
Check other registries about the company РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ АД - КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО RIDZHANT KEPITAL AD - KOMANDITNO DRUZHESTVO (ID: 201168316)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More