Събития с лица свързани с компанията ЮНАЙТЕД СОЛАР (ЕИК: 201171789)
Events with persons connected to the company YUNAYTED SOLAR (ID: 201171789)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201171789)
Към 2020-01-24 13:45:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 13:45:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-06 17:48:47ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София парк Търговска зона 16 Е
2017-07-06 17:48:47ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-06 17:48:47СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-06 17:48:47АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
ALFA ENERDZHI HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-06 17:48:47ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-31 12:13:37ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-31 12:13:37ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-24 16:59:21ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 16
2012-09-25 10:48:04ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. „6-ти Септември” 33А
2012-09-25 10:48:04МТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
MT PRODZHEKT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-06 18:16:00Полина Валентинова Борисова
Polina Valentinova Borisova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-06 18:16:00Полина Валентинова Борисова
Polina Valentinova Borisova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-04 11:20:12ЮНАЙТЕД СОЛАР
YUNAYTED SOLAR
LegalForm
Акционерно дружество
2010-06-04 11:20:12ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. „Парчевич” 47
2010-06-04 11:20:12ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРИДОБИВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2010-06-04 11:20:12Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-04 11:20:12Мария Борисова Александрова
Mariya Borisova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-04 11:20:12Красимир Иванов Апостолов
Krasimir Ivanov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-04 11:20:12Мария Борисова Александрова
Mariya Borisova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-04 11:20:12Силва Георгиева Максимова
Silva Georgieva Maksimova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-04 11:20:12Александър Иванчев Димитров
Aleksandar Ivanchev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ЮНАЙТЕД СОЛАР YUNAYTED SOLAR (ЕИК: 201171789)
Check other registries about the company ЮНАЙТЕД СОЛАР YUNAYTED SOLAR (ID: 201171789)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More