Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ (ЕИК: 201172841)
Events with persons connected to the company NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST (ID: 201172841)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201172841)
Към 2019-12-07 00:15:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 00:15:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-11 17:40:33НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ПО КРЕДИТИ И СЪФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ, НА МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЯХ; ГАРАНТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ПО КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ; ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЕТО ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ И С КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С КОНСУЛТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ПО КРЕДИТИРАНЕТО, ВКЛ. И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ; СЪБИРАНЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС /НСМСБ/, НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА, СЪЮЗ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /СМСП/, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ /АБГР/, С ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ; СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ И МИКРО, МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ТЯХ «РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ БИЗНЕС АНГЕЛИ, РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГА ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; РАЗВИВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВЕ КЪМ ПУБЛИЧНИЯ ПАРТНЬОР ПРИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО.
2014-03-11 17:40:33ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ МИТЕВ
VALENTIN VALEV MITEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-11 17:40:33Камен Ставрев Рангелов
Kamen Stavrev Rangelov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-03-11 17:40:33Валентин Вълев Митев
Valentin Valev Mitev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-03-11 17:40:33Олга Антонова Раева-Димитрова
Olga Antonova Raeva-Dimitrova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-03-11 17:40:33Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-03-11 17:40:33Ергин Мюмюн Емин
Ergin Myumyun Emin
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-03-11 17:40:33Стефан Невенов Хаджиев
Stefan Nevenov Hadzhiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-10-15 15:47:19ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН
ERGIN MYUMYUN EMIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-15 15:47:19ИЛКО ИЛИЯНОВ ИСКРЕНОВ
ILKO ILIYANOV ISKRENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 15:47:19ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
VELICHKA IVANOVA RANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 15:47:19ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН
ERGIN MYUMYUN EMIN
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 15:47:19ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА
ELEONORA IVANOVA NEGULOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 15:47:19СТЕФАН НЕВЕНОВ ХАДЖИЕВ
STEFAN NEVENOV HADZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 15:47:19СВЕТЛИН СТАНЧЕВ НЕЙНСКИ
SVETLIN STANCHEV NEYNSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST
LegalForm
Акционерно дружество
2010-06-07 11:34:11НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 18
2010-06-07 11:34:11НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ АД
NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ПО КРЕДИТИ И СЪФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ОБЩИНИТЕ НА МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЯХ; ГАРАНТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ПО КРЕДИТИ; ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЕТО ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ И С КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С КОНСУЛТАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ПО КРЕДИТИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КРИДИТИРАНЕ; СЪБИРАНЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА;РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС /НСМСБ/, НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА, СЪЮЗ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /СМСП/, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ /АБГР/, С ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ОБЩИНИТЕ И МИКРО, МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ТЯХ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ БИЗНЕС АНГЕЛИ, РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА .
2010-06-07 11:34:11НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ МУТАФОВ
NIKOLAY BOGOMILOV MUTAFOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-07 11:34:11ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН
ERGIN MYUMYUN EMIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-07 11:34:11ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН
ERGIN MYUMYUN EMIN
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11ИЛКО ИЛИЯНОВ ИСКРЕНОВ
ILKO ILIYANOV ISKRENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА НЕГУЛОВА
ELEONORA IVANOVA NEGULOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ МУТАФОВ
NIKOLAY BOGOMILOV MUTAFOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11СВЕТЛИН СТАНЧЕВ НЕЙНСКИ
SVETLIN STANCHEV NEYNSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 11:34:11ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
VELICHKA IVANOVA RANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST (ЕИК: 201172841)
Check other registries about the company НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОЛИДАРНОСТ NATSIONALEN GARANTSIONEN FOND SOLIDARNOST (ID: 201172841)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate