Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията “Болкан Капитал” (ЕИК: 201177075)
Events with persons connected to the company “Bolkan Kapital” (ID: 201177075)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201177075)
Към 2019-12-11 09:33:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 09:33:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-07-24 09:20:16Дидие Жорж Филип Щосел
Didie ZHorzh Filip SHTosel
ФРАНЦИЯDirector
2011-05-20 10:21:13„Ийстърн Юропиън Медиа Холдингс ЕсЕй”
„Iystarn YUropian Media Holdings EsEy”
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2011-02-28 12:54:34Силвия Кръстева Кръстева-Кочкова
Silviya Krasteva Krasteva-Kochkova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-28 12:54:34„Кънтент Венчърс Лимитид, вписвано под регистрационен номер 03848181
„Kantent Venchars Limitid, vpisvano pod registratsionen nomer 03848181
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner
2010-06-07 17:12:11“Болкан Капитал”
“Bolkan Kapital”
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-06-07 17:12:11“Болкан Капитал” ЕАД
“Bolkan Kapital” EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Странджа 88-90,офис № 2
2010-06-07 17:12:11“Болкан Капитал” ЕАД
“Bolkan Kapital” EAD
SubjectOfActivity
Придобиване, разпореждане, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, създаване, опериране и управление на медийни средства, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, като в случаите, когато за извършването на определена дейност законът изисква разрешение, лиценз или регистрация, Дружеството осъществява тази дейност след като получи съответното разрешение или лиценз или, ако случаят е такъв, след извършване на съответната регистрация.Дружеството може да учредява самостоятелно или да участва като акционер или съдружник или като член на управителен или контролен орган в друго дружество, консорциум или друга форма на сдружаване съгласно разпоредбите на българското право.
2010-06-07 17:12:11Анатоли Владев Белчев
Anatoli Vladev Belchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-07 17:12:11Анатоли Владев Белчев
Anatoli Vladev Belchev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 17:12:11Васил Пламенов Иванов
Vasil Plamenov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-07 17:12:11Робърт Бенджамин Картър
Robart Bendzhamin Kartar
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2010-06-07 17:12:11„Апейс Медиа ПиЕлСи”, вписвано под регистрационен номер 03848181
„Apeys Media PiElSi”, vpisvano pod registratsionen nomer 03848181
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата “Болкан Капитал” “Bolkan Kapital” (ЕИК: 201177075)
Check other registries about the company “Болкан Капитал” “Bolkan Kapital” (ID: 201177075)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate