Събития с лица свързани с компанията ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ (ЕИК: 201184570)
Events with persons connected to the company ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG (ID: 201184570)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201184570)
Към 2020-02-18 15:08:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:08:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-27 14:14:04ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД
ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 163 1
2017-07-27 14:14:04ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
DORA DIMITROVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-27 14:14:04ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
DORA DIMITROVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-27 14:14:04МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
2017-07-27 14:14:04ДОРА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
DORA DIMITROVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
2010-06-02 17:08:00ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ
ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-06-02 17:08:00ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД
ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДЕМОКРАЦИЯ 69
2010-06-02 17:08:00ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ЕООД
ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СПЕДИТОРСКИ СДЕЛКИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТИРАНЕ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОС; ИЗНОС; ЛИЗИНГ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАМИРАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ; УСЛУГИ ПО ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЖИЛИЩА И СГРАДИ; ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ДИЗАЙНЕРСКА ДЕЙНОСТ; ДИСТРИБУТОРСТВО И МАРКЕТИНГ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖИЛИЩНО, ОБЩЕСТВЕНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МУЗИКАЛНО-АРТИСТИЧНИ ПРОГРАМИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ; МАШИННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ; ОТДАВАНЕ И ПРЕОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ; ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ; СДЕЛКИ С С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; СЕМЕЙНО ХОТЕЛИЕРСТВО; СТОКОВ КОНТРОЛ.
2010-06-02 17:08:00МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-02 17:08:00МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
MILEN NENCHEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG (ЕИК: 201184570)
Check other registries about the company ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БГ ENERGIYNA EFEKTIVNOST BG (ID: 201184570)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More