Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН (ЕИК: 201198131)
Events with persons connected to the company AVTO RETSIKLEYSHAN (ID: 201198131)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201198131)
Към 2019-12-12 01:20:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 01:20:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-03 17:08:33МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-03 17:08:33МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-12-03 17:08:33ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
PETKO GEORGIEV KIRKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
2015-12-03 17:08:33МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
2015-09-24 15:03:05АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ ЕООД
AVTO ELIT TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 МОШИНО ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПК - 21
2015-09-24 15:03:05АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ ЕООД
AVTO ELIT TRANSPORT EOOD
SubjectOfActivity
Транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или представяне на други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, производство на филми видео и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба както и всички други дейности незабранени от действащото в Република България законодателство.
2015-03-12 12:49:31АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН
AVTO RETSIKLEYSHAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-03-12 12:49:31АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД
AVTO RETSIKLEYSHAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 МОШИНО ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПК - 21
2015-03-12 12:49:31АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ЕООД
AVTO RETSIKLEYSHAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 МОШИНО ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ -ОБЕКТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПК - 21
2015-03-12 12:49:31ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
PETKO GEORGIEV KIRKOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-03-12 12:49:31ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
PETKO GEORGIEV KIRKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-03-12 12:49:31ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
VASIL DIMITROV ERININ
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
2015-03-12 12:49:31ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
PETKO GEORGIEV KIRKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
2015-03-12 12:49:31ИВО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
IVO YORDANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
2015-03-12 12:49:31ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
PETKO GEORGIEV KIRKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ИВО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
2015-02-05 15:59:03АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ООД
AVTO RETSIKLEYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2308 ЦЪРКВА ул. МАНУШ ВОЙВОДА 2
2011-03-23 16:13:06АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ООД
AVTO RETSIKLEYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2308 ЦЪРКВА МАНУШ ВОЙВОДА 2
2010-10-26 11:31:21АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ООД
AVTO RETSIKLEYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 Изток Благой Гебрев 66 Д
2010-10-26 11:31:21ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
VASIL DIMITROV ERININ
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-26 11:31:21ИВО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
IVO YORDANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-26 11:31:21ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
VASIL DIMITROV ERININ
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-26 11:31:21ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
IVAN VASILEV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
2010-10-26 11:31:21ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕРИНИН
VASIL DIMITROV ERININ
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
2010-10-26 11:31:21НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РУНТОВ
NIKOLAY NIKOLAEV RUNTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ИВО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
2010-10-26 11:31:21ИВО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
IVO YORDANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РУНТОВ
2010-06-14 15:41:48АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН
AVTO RETSIKLEYSHAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-06-14 15:41:48АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ООД
AVTO RETSIKLEYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 ИЗТОК ул. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ 66 Д
2010-06-14 15:41:48АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН ООД
AVTO RETSIKLEYSHAN OOD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на дружеството е организиране извършването и управление на дейностите по: събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, включително на неговите компоненти , материали и вещества , след получаване на съответното разрешително, като организация по оползотворяване, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); извършване на услуги в полза на дружествата, задължени да организират събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците; организиране и провеждане на рекламни и информационни кампании във връзка с популяризиране на дейността си сред населението; организиране на публични прояви и разпространение на печатни материали с цел привличане на производители и вносители на МПС в страната; организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяването на отпадъците; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, която е в съответствие със специалните изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
2010-06-14 15:41:48ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
IVAN VASILEV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-14 15:41:48ИВАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
IVAN VASILEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-14 15:41:48НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РУНТОВ
NIKOLAY NIKOLAEV RUNTOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН AVTO RETSIKLEYSHAN (ЕИК: 201198131)
Check other registries about the company АВТО РЕЦИКЛЕЙШЪН AVTO RETSIKLEYSHAN (ID: 201198131)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate