Събития с лица свързани с компанията В.Пауър-3 (ЕИК: 201205063)
Events with persons connected to the company V.Pauar-3 (ID: 201205063)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201205063)
Към 2020-01-23 04:48:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:48:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-05 16:31:44ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK BALGARIYA AD
Distraint
2018-02-05 16:31:44В.Пауър-3 ООД
V.Pauar-3 OOD
Distraints
2018-02-05 16:31:44Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-06-15 14:23:07Виолета Янкова Каракачанова
Violeta YAnkova Karakachanova
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-15 19:35:34ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА КОЧЕВА
DESISLAVA BLAGOEVA KOCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-15 19:35:34Еленка Стоянова Стоянова
Elenka Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-15 19:35:34В.ПАУЪР ГРУП
V.PAUAR GRUP
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-15 19:35:34Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-15 19:35:34„ДЖИ ЕС ТИ КОРПОРЕЙШЪН” ООД
„DZHI ES TI KORPOREYSHAN” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: Даниела Николова Войнова
2011-07-15 19:35:34Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: „ДЖИ ЕС ТИ КОРПОРЕЙШЪН” ООД
2011-07-15 19:35:34„В.ПАУЪР ГРУП” ЕООД
„V.PAUAR GRUP” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: Даниела Николова Войнова
2011-07-15 19:35:34Даниела Николова Войнова
Daniela Nikolova Voynova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: „В.ПАУЪР ГРУП” ЕООД
2011-07-15 19:35:34„ДЖИ ЕС ТИ КОРПОРЕЙШЪН” ООД
„DZHI ES TI KORPOREYSHAN” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: Еленка Стоянова Стоянова
2011-07-15 19:35:34Еленка Стоянова Стоянова
Elenka Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: „ДЖИ ЕС ТИ КОРПОРЕЙШЪН” ООД
2011-04-08 10:21:11В.ПАУЪР ГРУП ЕООД
V.PAUAR GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-08 10:21:11ДЖОНАТАН МАН
DZHONATAN MAN
САЩShareTransfer
4000 Sell to: В.ПАУЪР ГРУП ЕООД
2011-04-08 10:21:11В.ПАУЪР ГРУП ЕООД
V.PAUAR GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4000 Buy from: ДЖОНАТАН МАН
2010-06-21 17:45:47В.Пауър-3
V.Pauar-3
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-06-21 17:45:47В.Пауър-3 ООД
V.Pauar-3 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 България 81А В
2010-06-21 17:45:47В.Пауър-3 ООД
V.Pauar-3 OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, изграждане, поддържане и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга, незбранена от закона дейност.
2010-06-21 17:45:47Джонатан Ман
Dzhonatan Man
САЩManager
2010-06-21 17:45:47Георги Иванов Александров
Georgi Ivanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-21 17:45:47Спас Веселинов Иванов
Spas Veselinov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-21 17:45:47Джонатан Ман
Dzhonatan Man
САЩPartner
2010-06-21 17:45:47Джи Ес Ти Корпорейшън ООД
Dzhi Es Ti Korporeyshan OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата В.Пауър-3 V.Pauar-3 (ЕИК: 201205063)
Check other registries about the company В.Пауър-3 V.Pauar-3 (ID: 201205063)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More