Събития с лица свързани с компанията ЮПИТЕР МБХ (ЕИК: 201210605)
Events with persons connected to the company YUPITER MBH (ID: 201210605)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201210605)
Към 2020-02-17 03:52:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:52:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-09-13 16:02:41БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
Distraints
2013-09-09 15:40:56БЛАГО КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
BLAGO KRASTEV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-02-25 11:39:30ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA
Distraints
2013-02-19 11:43:23БЛАГО КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
BLAGO KRASTEV HRISTOZOV
Description406
2010-06-28 18:17:08ЮПИТЕР МБХ
YUPITER MBH
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-06-28 18:17:08ЮПИТЕР МБХ ЕООД
YUPITER MBH EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Брезовско шосе 133
2010-06-28 18:17:08ЮПИТЕР МБХ ЕООД
YUPITER MBH EOOD
SubjectOfActivity
Вътрешно и Външно търговска дейност, Търговско представителство и посредничество, Търговия с всякакъв вид строителни и изолационни материали,Строително-монтажни дейности и услуги, Рекламна дейност, Всякакъв вид услуги за населението, Tуроператорска и туристическа агенска дейност , Транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, Производство и преработка на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността , Ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, Складиране на стоки под митнически контрол, както и други дейности и услуги незабранени от закона по смисъла на чл. 1 от ТЗ /след получаване на съответните разрешителни и лицензи/.
2010-06-28 18:17:08БЛАГО КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
BLAGO KRASTEV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-28 18:17:08БЛАГО КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
BLAGO KRASTEV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЮПИТЕР МБХ YUPITER MBH (ЕИК: 201210605)
Check other registries about the company ЮПИТЕР МБХ YUPITER MBH (ID: 201210605)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More