Събития с лица свързани с компанията КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ (ЕИК: 201289442)
Events with persons connected to the company KONSORTSIUM ZELEN SVYAT (ID: 201289442)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201289442)
Към 2020-02-17 04:51:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:51:21 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 1 089 098,16 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-10 13:13:54КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ
KONSORTSIUM ZELEN SVYAT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-09-10 13:13:54КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ ООД
KONSORTSIUM ZELEN SVYAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. Н.Й.ВАПЦАРОВ 17
2010-09-10 13:13:54КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ ООД
KONSORTSIUM ZELEN SVYAT OOD
SubjectOfActivity
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕКОРАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И ЦВЕТЯ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДЕНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕРЕНИ, ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОЩАДКИ И ВСЯКАКВИ ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЩИ, ВКЛ. ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА ПОЛИВАНЕ, НАПОЯВАНЕ, ВОДНИ КАСКАДИ И АЛПИНЕУМИ, ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРКОВИ И ГРАДИНСКИ ПЛОЩИ; ПОЧИСТВАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ; ТУРИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТНГОВИ, КОНСУЛТАНСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-09-10 13:13:54ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
IVO BORISLAVOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-10 13:13:54АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-10 13:13:54АГРОСПЕКТЪР 2000 ООД
AGROSPEKTAR 2000 OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ KONSORTSIUM ZELEN SVYAT (ЕИК: 201289442)
Check other registries about the company КОНСОРЦИУМ ЗЕЛЕН СВЯТ KONSORTSIUM ZELEN SVYAT (ID: 201289442)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More