Събития с лица свързани с компанията СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 201296530)
Events with persons connected to the company SITI BILD INZHENERING (ID: 201296530)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201296530)
Към 2020-01-23 02:45:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:45:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-02-12 15:48:53СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
SITI BILD INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 40
2011-11-25 16:11:00ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ILIYAN GEORGIEV LAZAROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-25 16:11:00ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ILIYAN GEORGIEV LAZAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-11-25 16:11:00ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
HRISTO NEDYALKOV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
2011-11-25 16:11:00ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ILIYAN GEORGIEV LAZAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
2011-06-22 14:07:48ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
HRISTO NEDYALKOV MITEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-22 14:07:48ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
HRISTO NEDYALKOV MITEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-22 14:07:48ПОЛИМИР РУМЕНОВ ДАНКОВ
POLIMIR RUMENOV DANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
2011-06-22 14:07:48ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МИТЕВ
HRISTO NEDYALKOV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ПОЛИМИР РУМЕНОВ ДАНКОВ
2010-09-16 16:31:43СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
SITI BILD INZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-09-16 16:31:43СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
SITI BILD INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН 40
2010-09-16 16:31:43СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
SITI BILD INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ ул. НИШАВА 39
2010-09-16 16:31:43СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
SITI BILD INZHENERING EOOD
SubjectOfActivity
Гражданско и промишлено строителство, СМР, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, изграждане на структурни кабелни системи, интернет търговия, създаване и поддръжка на интернет портали, изработка, монтаж и поддръжка на всякакъв вид рекламни съоражения и неон, вътрешна и външнотърговска дейност, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
2010-09-16 16:31:43ПОЛИМИР РУМЕНОВ ДАНКОВ
POLIMIR RUMENOV DANKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-16 16:31:43ПОЛИМИР РУМЕНОВ ДАНКОВ
POLIMIR RUMENOV DANKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ SITI BILD INZHENERING (ЕИК: 201296530)
Check other registries about the company СИТИ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ SITI BILD INZHENERING (ID: 201296530)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More