Събития с лица свързани с компанията Форзет (ЕИК: 201301603)
Events with persons connected to the company Forzet (ID: 201301603)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201301603)
Към 2020-02-17 04:08:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:08:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-16 18:53:40Стефан Найденов Спасов
Stefan Naydenov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-01 18:21:55Форзет
Forzet
LegalForm
Акционерно дружество
2010-10-01 18:21:55Форзет АД
Forzet AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Генерал Едуард И. Тотлебен 53-55
2010-10-01 18:21:55Форзет АД
Forzet AD
SubjectOfActivity
Производствена и търговска дейност в промишлеността, строителството, транспорта и съобщенията, енергетиката, селското стопанство и сектора на услугите; консултантска и посредническа дейност, относно маркетинговата, индустриалната, търговската, финансовата, иновативно-инжинеринговата корпоративна политика; управление на материални, финансови и холдингови активи и съучастия; придобиване на дружествени дялове, участия и акции в производствено, финансови, лизингови, застрахователни и консултантски активи; участие в граждански и командитни дружества, както и всяка дейност, незабранена от закона.
2010-10-01 18:21:55Радослав Георгиев Ненов
Radoslav Georgiev Nenov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-01 18:21:55Радослав Георгиев Ненов
Radoslav Georgiev Nenov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-01 18:21:55Венислав Любенов Цанов
Venislav Lyubenov TSanov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-01 18:21:55Юрий Аспарухов Николов
YUriy Asparuhov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Форзет Forzet (ЕИК: 201301603)
Check other registries about the company Форзет Forzet (ID: 201301603)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More