Събития с лица свързани с компанията Транспортен Медицински Център (ЕИК: 201305117)
Events with persons connected to the company Transporten Meditsinski TSentar (ID: 201305117)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201305117)
Към 2020-01-23 02:43:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:43:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-27 10:17:48КАТЯ ЛОЗАНОВА АТАНАСОВА
KATYA LOZANOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-09-24 13:50:22Транспортен Медицински Център
Transporten Meditsinski TSentar
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-09-24 13:50:22Транспортен Медицински Център ЕООД
Transporten Meditsinski TSentar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 Мария Луиза 108
2010-09-24 13:50:22Транспортен Медицински Център ЕООД
Transporten Meditsinski TSentar EOOD
SubjectOfActivity
осъществяване на извънболнична помощ, включваща: диагностика, лечение, рехабилитация, физиотерапия, извършване на медико-диагностични дейности (лабораторни изследвания - клинична лаборатория и микробиологична лаборатория, рентгенови изследвания), високоспециализирани медицински дейности (КТ, ехографии и др.) и наблюдение на болни, консултации; профилактика; диспансеризация; предписване на: лабораторни и други видове изследвания; ювършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност; определяне на обема, вида домашни грижи и помощ за болни; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертиза на временна неработоспособност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с лекарската дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на лечение на болен в дома му, когато състоянието на болния налага това; хоспитализиране на пациенти в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациентите.
2010-09-24 13:50:22Евгени Георгиев Стойнев
Evgeni Georgiev Stoynev
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-24 13:50:22Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Транспортен Медицински Център Transporten Meditsinski TSentar (ЕИК: 201305117)
Check other registries about the company Транспортен Медицински Център Transporten Meditsinski TSentar (ID: 201305117)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More