Събития с лица свързани с компанията ТУНА-СТИЛ (ЕИК: 201309795)
Events with persons connected to the company TUNA-STIL (ID: 201309795)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201309795)
Към 2020-01-29 18:30:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:30:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-11 17:09:20ТУНА-СТИЛ ЕООД
TUNA-STIL EOOD
SuspendProceedings
2013-07-03 15:02:52ТУНА-СТИЛ ЕООД
TUNA-STIL EOOD
HoldProceedings
2013-07-03 15:02:52ТУНА-СТИЛ ЕООД
TUNA-STIL EOOD
GeneralSeizure
2013-07-03 15:02:52ТУНА-СТИЛ ЕООД
TUNA-STIL EOOD
DeclareBankrupt
2013-03-28 15:11:20Златимир Бориславов Жечев
Zlatimir Borislavov ZHechev
Trustees
2013-02-25 17:08:26Златимир Бориславов Жечев
Zlatimir Borislavov ZHechev
Trustees
2013-02-25 16:48:22ТУНА-СТИЛ ЕООД
TUNA-STIL EOOD
OpenProccedings
2011-12-07 10:43:53ТУНА-СТИЛ
TUNA-STIL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-07 10:43:53БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ ОСМАН
BILGIN EREDZHEB OSMAN
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-12-07 10:43:53САМЕТ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
SAMET HYUSEIN ISMAIL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ ОСМАН
2011-12-07 10:43:53БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ ОСМАН
BILGIN EREDZHEB OSMAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: САМЕТ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
2010-09-29 09:35:21ТУНА-СТИЛ
TUNA-STIL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-09-29 09:35:21ТУНА-СТИЛ ООД
TUNA-STIL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9178 БЕЛОПАЛ №4 В
2010-09-29 09:35:21ТУНА-СТИЛ ООД
TUNA-STIL OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ;ВНОС И ИЗНОС НА ТЕКСТИЛ;ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;КОМИСИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/СЛЕД ЛИЦЕНЗ/;ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ;ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ;ВНОС, ИЗНОС-РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И УСЛУГИ;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СРЕЩУ КОМИСИОННА;ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ АВТОЧАСТИ-ВНОС, ИЗНОС, ПЪТНА ПОМОЩ И АВТО ОКАЗИОН;ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ;РЕМОНТ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛИ;ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ,НЕЗАБРАНЕНИ ПО ЗАКОН/СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОГАТО ТОВА СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН/
2010-09-29 09:35:21БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ ОСМАН
BILGIN EREDZHEB OSMAN
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-29 09:35:21БИЛГИН ЕРЕДЖЕБ ОСМАН
BILGIN EREDZHEB OSMAN
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-29 09:35:21САМЕТ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
SAMET HYUSEIN ISMAIL
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТУНА-СТИЛ TUNA-STIL (ЕИК: 201309795)
Check other registries about the company ТУНА-СТИЛ TUNA-STIL (ID: 201309795)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More