Събития с лица свързани с компанията ВЕК 92 СТРОЙ (ЕИК: 201321274)
Events with persons connected to the company VEK 92 STROY (ID: 201321274)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201321274)
Към 2020-01-17 15:37:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 15:37:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-27 13:55:08ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
VASIL PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-02 10:04:06ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
VASIL PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-02 10:04:06КИРИЛ ВЕЛИЗАРОВ КИРИЛОВ
KIRIL VELIZAROV KIRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-08 11:12:20ВЕК 92 СТРОЙ
VEK 92 STROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-10-08 11:12:20ВЕК 92 СТРОЙ ООД
VEK 92 STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 НАЙЧО ЦАНОВ 4
2010-10-08 11:12:20ВЕК 92 СТРОЙ ООД
VEK 92 STROY OOD
SubjectOfActivity
ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГОВА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТАНТСКА, СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СПИРТНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СУРОВИНИ И ОТПАДЪЦИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛИНИ, ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ; РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА; ОХРАНА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКФАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН. ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗ), ЩЕ БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2010-10-08 11:12:20КИРИЛ ВЕЛИЗАРОВ КИРИЛОВ
KIRIL VELIZAROV KIRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 11:12:20ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
VASIL PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 11:12:20КИРИЛ ВЕЛИЗАРОВ КИРИЛОВ
KIRIL VELIZAROV KIRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-08 11:12:20ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
VASIL PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕК 92 СТРОЙ VEK 92 STROY (ЕИК: 201321274)
Check other registries about the company ВЕК 92 СТРОЙ VEK 92 STROY (ID: 201321274)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More