Събития с лица свързани с компанията АКЦЕНТ - ДЖИ (ЕИК: 201321395)
Events with persons connected to the company AKTSENT - DZHI (ID: 201321395)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201321395)
Към 2020-01-23 04:40:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:40:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-30 13:52:51ДАРИНКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
DARINKA IVANOVA VARBANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-30 13:52:51ДАРИНКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
DARINKA IVANOVA VARBANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-30 13:52:51САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ДАРИНКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
2018-03-30 13:52:51ДАРИНКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
DARINKA IVANOVA VARBANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
2018-03-12 16:29:22АКЦЕНТ - ДЖИ
AKTSENT - DZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-03-12 16:29:22АКЦЕНТ - ДЖИ ЕООД
AKTSENT - DZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 Грънчарска 6
2018-03-12 16:29:22САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-12 16:29:22САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-12 16:29:22ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
DARINKA KOSTADINOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
2018-03-12 16:29:22САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
2017-10-20 17:18:31САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-20 17:18:31ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
DARINKA KOSTADINOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-10-20 17:18:31САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-10-20 17:18:31ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
PRESLAVA SASHEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
2017-10-20 17:18:31САШО ИВАНОВ ИЛИЕВ
SASHO IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
2012-05-31 17:28:15ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
PRESLAVA SASHEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-31 17:28:15ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
PRESLAVA SASHEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-31 17:28:15ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА
VESELA LYUBOMIROVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
2012-05-31 17:28:15ПРЕСЛАВА САШЕВА ИЛИЕВА
PRESLAVA SASHEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА
2010-10-08 11:30:32АКЦЕНТ - ДЖИ
AKTSENT - DZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-10-08 11:30:32АКЦЕНТ - ДЖИ ООД
AKTSENT - DZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА 20
2010-10-08 11:30:32АКЦЕНТ - ДЖИ ООД
AKTSENT - DZHI OOD
SubjectOfActivity
Сделки с недвижими имоти, строително - ремонтни дейности, всякакъв вид търговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни услуги, лизингова дейност, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, търговия с тютюневи изделия, комисионна и складова дейност, изкупуване, заготовка и реализация на вторични суровини, програмна и импресарска дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, външно - търговска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни фирми, търговия на едро и дребно на лекарствени средства и медико-санитарни материали, билкови препарати, медицинско оборудване, лекарствена информация /всичко след съответно разрешение/ и всички дейности, незабранени от законодателството на Република България.
2010-10-08 11:30:32ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА
VESELA LYUBOMIROVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 11:30:32ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
DARINKA KOSTADINOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 11:30:32ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА
VESELA LYUBOMIROVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-08 11:30:32ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
DARINKA KOSTADINOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АКЦЕНТ - ДЖИ AKTSENT - DZHI (ЕИК: 201321395)
Check other registries about the company АКЦЕНТ - ДЖИ AKTSENT - DZHI (ID: 201321395)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More