Събития с лица свързани с компанията МОСТ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 201325372)
Events with persons connected to the company MOST ENERDZHI (ID: 201325372)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201325372)
Към 2020-02-18 15:09:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:09:50 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 271 обществени поръчки за 85 281 027,63 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-16 13:08:43МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-15 14:55:08МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-15 14:55:08СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ПЪЛЧОВСКИ
SVETOSLAV STEFANOV PALCHOVSKI
BranchManager
2016-08-15 14:55:08МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
BranchManagers
2016-04-25 13:25:32МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-25 13:25:32ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИЛКОВА
ELENA DIMITROVA DILKOVA
BranchManager
2016-04-25 13:25:32МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
BranchManagers
2016-02-25 11:12:22НИКОЛАЙ ЛЮБЧЕВ ИВАНОВ
NIKOLAY LYUBCHEV IVANOV
BranchManagers
2016-02-25 10:49:32СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
STANISLAV GEORGIEV STOYANOV
BranchManagers
2016-02-25 10:15:59НЕДЯЛКО РАШКОВ РАШКОВ
NEDYALKO RASHKOV RASHKOV
BranchManagers
2016-02-19 19:37:57МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-02-19 19:18:19МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-02-19 18:58:09МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-02-06 10:29:24ТОНИ ЛАТЕВА ТЕНЕВА
TONI LATEVA TENEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-28 08:15:03МОСТ ЕНЕРДЖИ
MOST ENERDZHI
LegalForm
Акционерно дружество
2010-10-28 08:15:03МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 България 118
2010-10-28 08:15:03МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
MOST ENERDZHI AD
SubjectOfActivity
търговия с електрическа енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия, проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на лиценз, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
2010-10-28 08:15:03СИЛВИЯ МАРКОВА ЙОРДАНОВА
SILVIYA MARKOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-28 08:15:03СИЛВИЯ МАРКОВА ЙОРДАНОВА
SILVIYA MARKOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-28 08:15:03НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ ДАСКАЛОВ
NIKOLAY LUKANOV DASKALOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-28 08:15:03ТОНИ ЛАТЕВА ТЕНЕВА
TONI LATEVA TENEVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата МОСТ ЕНЕРДЖИ MOST ENERDZHI (ЕИК: 201325372)
Check other registries about the company МОСТ ЕНЕРДЖИ MOST ENERDZHI (ID: 201325372)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More