Събития с лица свързани с компанията РАДИАНТ-П (ЕИК: 201362680)
Events with persons connected to the company RADIANT-P (ID: 201362680)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201362680)
Към 2020-01-29 18:29:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:29:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-11 23:36:01Велина Аспарухова Рашкова
Velina Asparuhova Rashkova
Liquidator
2017-12-07 12:56:03Любка Цветанова Здравкова
Lyubka TSvetanova Zdravkova
Liquidator
2017-10-20 10:05:22БОЯН ВАСИЛЕВ БОНЕВ
BOYAN VASILEV BONEV
Liquidator
2016-07-25 12:58:53Анна Божидарова Благоева
Anna Bozhidarova Blagoeva
Liquidator
2016-07-06 11:04:47ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
YANKO GEORGIEV YANEV
Liquidator
2016-06-22 15:08:15Маргарита Петкова Динкова
Margarita Petkova Dinkova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2016-06-10 15:27:25Светлана Балева Рошкева
Svetlana Baleva Roshkeva
Liquidator
2015-05-04 14:28:23ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
DANIELA MIHAYLOVA MARINOVA
Distraints
2015-04-27 15:43:09АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-01-10 11:57:41РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.БЪЛГАРИЯ 88
2013-04-03 16:21:20ИСЕН ООД
ISEN OOD
Distraints
2013-03-28 15:45:38КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
Description406
2013-03-13 18:09:13РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул.Арсеналски 7
2013-03-13 18:09:13ДИМИТЪР ВИДИНОВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR VIDINOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-03-13 18:09:13КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-13 18:09:13АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
2013-03-13 18:09:13КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ
2012-05-07 23:23:57РАДИАНТ-П
RADIANT-P
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-05-07 23:23:57РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Емине 23
2012-05-07 23:23:57Рафаел Рамирес Мигел
Rafael Ramires Migel
ИСПАНИЯManager
2012-05-07 23:23:57АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-07 23:23:57Илиян Стоянов Костадинов
Iliyan Stoyanov Kostadinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
2012-05-07 23:23:57РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
SubjectOfActivity
Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и рехабилитация на енергийни съоръжения и обекти; Производство и продажба на електроенергия, добита от възобновяеми енергийни източници; Дейности по опазване на околната среда; Производство на стоки и услуги за бита и промишлеността; Вътрешна и външна търговия; Търговско представителство и посредничество.
2012-05-07 23:23:57АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Илиян Стоянов Костадинов
2012-05-07 23:23:57Дарин Панайотов Димитров
Darin Panayotov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
2012-05-07 23:23:57АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Дарин Панайотов Димитров
2011-04-14 22:11:58РАДИАНТ-П
RADIANT-P
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-04-14 22:11:58РАДИАНТ-П ООД
RADIANT-P OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Екатерина Симитчиева 6
2011-04-14 22:11:58Дарин Панайотов Димитров
Darin Panayotov Dimitrov
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-14 22:11:58Илиян Стоянов Костадинов
Iliyan Stoyanov Kostadinov
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-14 22:11:58Дарин Панайотов Димитров
Darin Panayotov Dimitrov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-14 22:11:58Илиян Стоянов Костадинов
Iliyan Stoyanov Kostadinov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-14 22:11:58Ивелина Иванова Чучаркова
Ivelina Ivanova CHucharkova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-14 22:11:58Ивелина Иванова Чучаркова
Ivelina Ivanova CHucharkova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Дарин Панайотов Димитров
2011-04-14 22:11:58Дарин Панайотов Димитров
Darin Panayotov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Ивелина Иванова Чучаркова
2011-04-14 22:11:58Ивелина Иванова Чучаркова
Ivelina Ivanova CHucharkova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Илиян Стоянов Костадинов
2011-04-14 22:11:58Илиян Стоянов Костадинов
Iliyan Stoyanov Kostadinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Ивелина Иванова Чучаркова
2010-11-11 16:28:19РАДИАНТ-П
RADIANT-P
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-11 16:28:19РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Плиска 9920 ул. Пирин 12А
2010-11-11 16:28:19РАДИАНТ-П ЕООД
RADIANT-P EOOD
SubjectOfActivity
Търговия с промишлени стоки; Проектиране и изграждане на електроинсталации; Счетоводни услуги; Консултантски услуги; Реклама, маркетинг; Мениджмънт; Възстановяване, проектиране и строителство на сгради; Покупко-продажба на недвижими имоти и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти; Отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; Търговия с вторични суровини; Интернет провайдърство; Търговия; Информационни услуги; Лизинг; Обучение и квалификация на кадри; Хотелиерство; Ресторантьорство; Комисионна и спедиторска дейност и всички други разрешени от закона дейности, след получаване на лиценз за тези, за които е необходимо.
2010-11-11 16:28:19Ивелина Иванова Чучаркова
Ivelina Ivanova CHucharkova
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-11 16:28:19Ивелина Иванова Чучаркова
Ivelina Ivanova CHucharkova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАДИАНТ-П RADIANT-P (ЕИК: 201362680)
Check other registries about the company РАДИАНТ-П RADIANT-P (ID: 201362680)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More