Събития с лица свързани с компанията АРМАЕР (ЕИК: 201363946)
Events with persons connected to the company ARMAER (ID: 201363946)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201363946)
Към 2020-02-17 03:38:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:38:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-05-31 15:38:24АРМАЕР
ARMAER
TransformingCompany
2013-05-31 15:38:24ТАБАК МАРКЕТ
TABAK MARKET
Successor703
2013-05-10 17:14:46ТАБАК МАРКЕТ
TABAK MARKET
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-12 13:01:48РАДКО РОСЕНОВ ДИЕВ
RADKO ROSENOV DIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-12 13:01:48БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ АД
BULGARTABAK-TREYDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-12 13:01:48АРАКСИ МАНУК ТОДОРОВА
ARAKSI MANUK TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ АД
2013-02-12 13:01:48БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ АД
BULGARTABAK-TREYDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: АРАКСИ МАНУК ТОДОРОВА
2010-11-12 13:35:21АРМАЕР
ARMAER
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-12 13:35:21АРМАЕР ЕООД
ARMAER EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.РУСКИ 65А
2010-11-12 13:35:21АРМАЕР ЕООД
ARMAER EOOD
SubjectOfActivity
ИЗДАВАНЕ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА - ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, КНИГИ, КАТАЛОЗИ, ДИПЛЯНКИ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЗДАНИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ -ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ; ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩ НОРМАТИВЕН АКТ.
2010-11-12 13:35:21АРАКСИ МАНУК ТОДОРОВА
ARAKSI MANUK TODOROVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-12 13:35:21АРАКСИ МАНУК ТОДОРОВА
ARAKSI MANUK TODOROVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АРМАЕР ARMAER (ЕИК: 201363946)
Check other registries about the company АРМАЕР ARMAER (ID: 201363946)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More