Събития с лица свързани с компанията БРИМАКС (ЕИК: 201364400)
Events with persons connected to the company BRIMAKS (ID: 201364400)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201364400)
Към 2020-01-23 04:20:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:20:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-24 13:03:42Самуил Тодоров Златков
Samuil Todorov Zlatkov
Liquidator
2017-10-20 17:31:52Бойко Младенов Доленски
Boyko Mladenov Dolenski
Liquidator
2017-10-09 13:33:40Антон Димитров Димов
Anton Dimitrov Dimov
Liquidator
2016-06-22 23:13:23НИКОЛАЙ БОРИСОВ РАШКОВ
NIKOLAY BORISOV RASHKOV
Liquidator
2016-06-10 14:03:29МАРИАНА АНГЕЛОВА ХАРИЗАНОВА
MARIANA ANGELOVA HARIZANOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-05-04 14:30:38ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
DANIELA MIHAYLOVA MARINOVA
Distraints
2015-04-27 15:51:36АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA
Description406
2014-01-10 12:06:09БРИМАКС ЕООД
BRIMAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 88
2013-04-03 15:01:12ИСЕН
ISEN
Distraints
2013-03-28 15:19:14КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
Description406
2013-03-13 17:36:42БРИМАКС ЕООД
BRIMAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 7
2013-03-13 17:36:42ДИМИТЪР ВИДИНОВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR VIDINOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-03-13 17:36:42КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-13 17:36:42АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
2013-03-13 17:36:42КОНСОРЦИУМ БАЛКАНИКА АСЕБАНК
KONSORTSIUM BALKANIKA ASEBANK
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
2012-05-07 22:12:48БРИМАКС
BRIMAKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-05-07 22:12:48БРИМАКС ЕООД
BRIMAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Емине 23
2012-05-07 22:12:48Рафаел Рамирес Мигел
Rafael Ramires Migel
ИСПАНИЯManager
2012-05-07 22:12:48АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-07 22:12:48Антон Ииянов Кондов
Anton Iiyanov Kondov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
2012-05-07 22:12:48АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Антон Ииянов Кондов
2012-05-07 22:12:48Илиян Стоянов Костадинов
Iliyan Stoyanov Kostadinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
2012-05-07 22:12:48АСЕБАНК ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ASEBANK ENERDZHI BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Илиян Стоянов Костадинов
2011-08-22 14:23:50БРИМАКС
BRIMAKS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-08-22 14:23:50БРИМАКС ООД
BRIMAKS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 БУЛ. ЧАТАЛДЖА 99 В
2011-08-22 14:23:50АНТОН ИЛИЯНОВ КОНДОВ
ANTON ILIYANOV KONDOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-22 14:23:50ИЛИЯН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
ILIYAN STOYANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-22 14:23:50АНТОН ИЛИЯНОВ КОНДОВ
ANTON ILIYANOV KONDOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-22 14:23:50ИЛИЯН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
ILIYAN STOYANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-22 14:23:50Славена Ивелинова Георгиева
Slavena Ivelinova Georgieva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-22 14:23:50СЛАВЕНА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
SLAVENA IVELINOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: АНТОН ИЛИЯНОВ КОНДОВ
2011-08-22 14:23:50АНТОН ИЛИЯНОВ КОНДОВ
ANTON ILIYANOV KONDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: СЛАВЕНА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
2011-08-22 14:23:50СЛАВЕНА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
SLAVENA IVELINOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: ИЛИЯН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
2011-08-22 14:23:50ИЛИЯН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
ILIYAN STOYANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: СЛАВЕНА ИВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
2010-11-12 16:10:58БРИМАКС
BRIMAKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-12 16:10:58БРИМАКС ЕООД
BRIMAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Плиска 9000 ул. Витоша 9
2010-11-12 16:10:58БРИМАКС ЕООД
BRIMAKS EOOD
SubjectOfActivity
Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и рехабилитация на енергийни съоръжения и обекти; Производство и продажба на електроенергия, добита от възобновяеми енергийни източници; Дейности по опазване на околната среда; Производство на стоки и услуги за бита и промишлеността; Вътрешна и външна търговия; Търговско представителство и посредничество.
2010-11-12 16:10:58Славена Ивелинова Георгиева
Slavena Ivelinova Georgieva
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-12 16:10:58Славена Ивелинова Георгиева
Slavena Ivelinova Georgieva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БРИМАКС BRIMAKS (ЕИК: 201364400)
Check other registries about the company БРИМАКС BRIMAKS (ID: 201364400)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More