Събития с лица свързани с компанията Лендмарк София Шоп (ЕИК: 201369778)
Events with persons connected to the company Lendmark Sofiya SHop (ID: 201369778)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201369778)
Към 2020-01-18 16:47:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 16:47:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-24 15:48:38Лендмарк София Шоп ЕООД
Lendmark Sofiya SHop EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Цар Освободител 14
2016-04-26 14:40:23Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-04 11:03:57„Бета Сървисиз” ЕАД
„Beta Sarvisiz” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-04 11:03:57„Лендмарк България Цар” ЕООД
„Lendmark Balgariya TSar” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: „Бета Сървисиз” ЕАД
2012-05-04 11:03:57„Бета Сървисиз” ЕАД
„Beta Sarvisiz” EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: „Лендмарк България Цар” ЕООД
2011-06-06 16:05:10„Лендмарк България Цар” ЕООД
„Lendmark Balgariya TSar” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-06 16:05:10„Лендмарк България Шопс” ЕООД
„Lendmark Balgariya SHops” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: „Лендмарк България Цар” ЕООД
2011-06-06 16:05:10„Лендмарк България Цар” ЕООД
„Lendmark Balgariya TSar” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: „Лендмарк България Шопс” ЕООД
2010-11-18 11:21:32Лендмарк София Шоп
Lendmark Sofiya SHop
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-18 11:21:32Лендмарк София Шоп ЕООД
Lendmark Sofiya SHop EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Иван Вазов 30
2010-11-18 11:21:32Лендмарк София Шоп ЕООД
Lendmark Sofiya SHop EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, разпореждане, управление и маркетинг на недвижими имоти, строителство и финансиране на изграждането и управлението на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българските закони.
2010-11-18 11:21:32Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-18 11:21:32Ричард Уилям Макдоналд
Richard Uilyam Makdonald
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-18 11:21:32„Лендмарк България Шопс” ЕООД
„Lendmark Balgariya SHops” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Лендмарк София Шоп Lendmark Sofiya SHop (ЕИК: 201369778)
Check other registries about the company Лендмарк София Шоп Lendmark Sofiya SHop (ID: 201369778)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More