Събития с лица свързани с компанията Грийн Енерджи Корп (ЕИК: 201372411)
Events with persons connected to the company Griyn Enerdzhi Korp (ID: 201372411)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201372411)
Към 2020-01-21 13:43:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 13:43:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-21 19:34:52Катя Кръстева Ламбрева
Katya Krasteva Lambreva
Liquidator
2014-04-10 14:35:57Антония Димитрова Факалийска Пендичева
Antoniya Dimitrova Fakaliyska Pendicheva
Liquidator
2013-07-01 11:55:39Блага Димитрова Димитрова
Blaga Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2013-06-13 16:22:02Хрисимира Стефанова Николова
Hrisimira Stefanova Nikolova
Liquidator
2011-07-16 07:31:50АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
Distraints
2011-07-13 11:22:08ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
PETAR GEORGIEV TSONEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-11-19 15:56:30Грийн Енерджи Корп
Griyn Enerdzhi Korp
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-19 15:56:30Грийн Енерджи Корп ООД
Griyn Enerdzhi Korp OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул.НИШАВА 106
2010-11-19 15:56:30Грийн Енерджи Корп ООД
Griyn Enerdzhi Korp OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ); ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-11-19 15:56:30СТОЯН ВАЛЕРИЕВ ЦЕКОВ
STOYAN VALERIEV TSEKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-19 15:56:30АНТОАНЕТА БОЖИДАРОВА ГЛУШКОВА
ANTOANETA BOZHIDAROVA GLUSHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-19 15:56:30ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
PETAR GEORGIEV TSONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-19 15:56:30ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
IVAYLO GEORGIEV STOICHKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Грийн Енерджи Корп Griyn Enerdzhi Korp (ЕИК: 201372411)
Check other registries about the company Грийн Енерджи Корп Griyn Enerdzhi Korp (ID: 201372411)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More